Tự động hóa Nguồn nhân lực của DocStar

Hợp lý hóa việc Quản lý Tài liệu một cách dễ dàng

Nâng cao các chức năng của quản trị nguồn nhân lực bằng cách sử dụng công cụ tự động hóa nguồn nhân lực của Epicor ECM hay DocStar. Hệ thống mạnh mẽ của chúng tôi giúp đơn giản hóa các công việc như hội nhập cho nhân viên mới, quản lý tài liệu và đảm bảo việc tuân thủ. Điều này cho phép doanh nghiệp cải thiện các quy trình quản lý nhân sự, tăng mức độ hài lòng của nhân viên và tăng hiệu quả tổng thể thông qua tự động hóa.
HR Automation

Tự động hóa Nguồn nhân lực là gì?

Tự động hóa nguồn nhân lực dùng phần mềm để đơn giản hóa các nhiệm vụ nhân sự thủ công, giảm thiểu sự tham gia của con người. Nó cho phép bộ phận nhân sự thay thế giấy tờ và các hệ thống truyền thống bằng một nền tảng tự động hóa được hợp nhất các chức năng như: tuyển dụng, hội nhập, tính lương và quản lý hiệu suất. Điều này giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác, cho phép các chuyên gia nhân sự giải phóng bản thân khỏi các công việc thường ngày và tập trung vào các trách nhiệm mang tính chiến lược.

Các Tính năng chính của Tự động hóa Nguồn nhân lực

Employee Onboarding Automation

Tự động hóa việc Hội nhập cho Nhân viên mới

Tự động hóa quy trình hội nhập bao gồm hợp lý hóa các nhiệm vụ như thu thập và xem xét tài liệu, lập định hướng và phân công nhiệm vụ, đảm bảo quy trình hội nhập được liền mạch và hiệu quả.
Document Management

Quản lý Tài liệu

Việc tập trung và theo dõi các tài liệu của nhân viên, bao gồm sơ yếu lý lịch, hợp đồng, đánh giá hiệu suất, được dễ dàng thực hiện hơn nhờ tính năng lưu trữ an toàn, kiểm soát phiên bản và khả năng truy xuất dễ dàng.
Compliance Management

Quản lý Tuân thủ

Việc tuân thủ các quy định và chính sách nhân sự được duy trì bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ như theo dõi phê duyệt chính sách, giám sát việc hoàn thành khóa đào tạo và tạo các dấu vết kiểm toán.

Các Lợi ích của Tự động hóa Nguồn nhân lực

Thực hiện tự động hóa các khoản phải trả giúp cải thiện đáng kể cách doanh nghiệp xử lý dữ liệu hóa đơn, tối ưu hóa hoạt động và kết nối mạnh mẽ hơn với nhà cung cấp, đồng thời giảm chi phí. Dưới đây là các ưu điểm chính:
Tăng hiệu quả

Bằng cách đơn giản hóa các công việc lặp đi lặp lại và tốn thời gian, các chuyên gia nhân sự có thể tập trung vào các nỗ lực chiến lược như cải thiện khả năng giữ chân nhân viên. Sự thay đổi này giúp họ dễ dàng hiểu rõ nhu cầu nhân viên và thúc đẩy một môi trường làm việc vừa mang tính hỗ trợ, vừa hiệu quả hơn.

Giảm thiểu lỗi

Các quy trình tự động hóa mang lại độ chính xác cho các hoạt động nhân sự, loại bỏ lỗi do con người. Độ chính xác được tăng lên này giúp tăng hiệu quả hoạt động và xây dựng niềm tin của nhân viên vào bộ phận nhân sự.

Operational Streamlining
Đảm bảo về mặt Pháp lý

Việc sử dụng tự động hóa giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và chính xác các câu hỏi từ Bộ Lao động. Điều này cho phép các tài liệu như hồ sơ nhân viên đầy đủ, được truy xuất và gửi qua email ngay lập tức, ngay cả khi đang sử dụng điện thoại. Với hệ thống này, không có nguy cơ thất lạc bất kỳ tài liệu nào, bao gồm các tài liệu với kích thước không theo tiêu chuẩn như hồ sơ y tế.

Tuân thủ quy định

Các giải pháp tự động hóa nguồn nhân lực liên tục giám sát và thích ứng với những thay đổi trong quy định, giúp duy trì sự tuân thủ. Các biện pháp bảo mật được đưa vào giúp bảo mật thông tin của nhân viên theo yêu cầu của luật liên bang như HIPAA. Và vì tài liệu được lưu trữ dưới dạng điện tử nên chúng không bị mất mát hoặc hư hỏng.

Compliance Risk Mitigation
Tăng cường Sự gắn kết

Việc tự động hóa các quy trình quản trị nguồn nhân lực giúp hợp lý hóa quá trình hội nhập của nhân viên, cải thiện kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy sự gắn kết mạnh mẽ hơn giữa các nhân viên. Bằng cách loại bỏ các công việc tẻ nhạt, nâng cao tinh thần, từ đó cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên.

Trao quyền cho Nhân viên

Các công cụ HR bao gồm cả các chức năng tự phục vụ của nhân viên cho phép họ giám sát dữ liệu cá nhân, quản lý nghỉ phép, chế độ phúc lợi… Những tính năng này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ HR, cuối cùng là nâng cao sự hài lòng trong công việc.

Enhance Employee Experience and Engagement
Khả năng mở rộng

Quy trình nhân sự tự động hóa thích ứng và mở rộng khi doanh nghiệp phát triển, mà không phải chịu thêm chi phí hoặc thuê thêm nhân viên.

Tăng tính linh hoạt

Tự động hóa nguồn nhân lực cho phép doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng và tích hợp quy trình mới để đáp ứng các điều kiện thị trường đang thay đổi và nhu cầu của nhân viên. Phần mềm thúc đẩy các nhóm chủ động, sáng tạo bằng cách loại bỏ các rào cản thủ công và hợp lý hóa hoạt động một cách hiệu quả.

Business Expansion and Adaptability
Truy cập vào các insight hữu ích

Việc chuyển đổi các quy trình nhân sự sang định dạng kỹ thuật số cho phép doanh nghiệp tiếp cận những dữ liệu trước đây khó tiếp cận. Thông tin này có thể hướng dẫn việc ra quyết định bằng cách khám phá các mô hình ra quyết định, xác định các trở ngại và xác định chính xác các khu vực cần cải thiện tổ chức.

Đảm bảo tính công bằng và thống nhất

Thực hiện quy trình tự động hóa quản lý nguồn nhân lực đảm bảo các quy trình được chuẩn hóa qua nhiều giai đoạn, trải dài từ tuyển dụng đến giám sát hiệu suất nhân viên và tiến hành đánh giá. Sự nhất quán thúc đẩy bầu không khí công bằng, khách quan, nuôi dưỡng niềm tin giữa các thành viên trong tổ chức.

Effective Data Management
Thân thiện với môi trường

Sống xanh có nghĩa là chuyển sang các quy trình kỹ thuật số, giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào giấy tờ và giảm lãng phí. Bằng cách giảm mức tiêu thụ giấy, doanh nghiệp thể hiện cam kết của mình đối với tính bền vững và tuân thủ các quy định về môi trường.

Hiệu quả về chi phí

Làm việc không giấy tờ giúp giảm các chi phí liên quan đến việc lưu trữ vật lý, vận chuyển và vật tư. Ngoài ra, tự động hóa giúp hợp lý hóa các công việc, giảm nhu cầu lao động thủ công và giảm thiểu rủi ro xảy ra lỗi.

Environment and Social Responsibility

Bạn quan tâm hơn nữa?

Liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn Tự động hóa Nhân lực!

    Hãy liên hệ chúng tôi