Quản lý Tài chính

Hỗ trợ hoạt động kế toán hiệu quả ở bất kỳ đâu

Mô-đun Quản lý Tài chính Epicor Kinetic là một bộ ứng dụng kế toán giúp hỗ trợ kiểm soát và quản lý tài chính hiệu quả ở mọi nơi. Giải pháp Epicor này tương thích cao với hệ thống kế toán của hơn 150 quốc gia. Nó là giải pháp lý tưởng cho các nhà sản xuất và nhà phân phối đa quốc gia.

Data V Tech tự hào là Đối tác Liên minh của Epicor, phát triển Chức năng Kế toán theo quốc gia cụ thể của Kinetic. Chúng tôi đảm bảo tính tương thích của hệ thống với các quy định và yêu cầu kế toán của Việt Nam

Chức năng Kế toán cho Việt Nam

Data V Tech tự hào là Đối tác Liên minh của Epicor, phát triển Chức năng Kế toán theo quốc gia cụ thể của Kinetic. Chúng tôi đảm bảo tính tương thích của hệ thống với các quy định và yêu cầu kế toán của Việt Nam.
Data V Tech-Epicor Alliance Partner
Data V Tech-Epicor Kinetic Financial Management-Accounting Solution

Ứng dụng quản lý tài chính trong Kinetic là gì?

Quản lý Tài chính Epicor được xây dựng xung quanh một loạt “các công cụ toàn cầu”, bao gồm hạch toán dựa trên quy tắc, tùy chọn cài đặt thuế, đánh số hợp pháp, đa tiền tệ và công cụ làm tròn. Chúng cung cấp ứng dụng quản lý và kiểm soát tài chính hiệu quả nhằm mang lại giá trị thực một cách hiệu quả. Giải pháp kế toán này làm tăng tính nhanh nhẹn và linh hoạt trong kế toán của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật và tài chính phù hợp với các yêu cầu địa phương.

Các tính năng chính của Quản lý Tài chính Epicor

Data V Tech-Epicor Kinetic Financial Management-General Ledger

Sổ cái tổng hợp

Một cơ sở dữ liệu tài chính theo thời gian thực xử lý và hạch toán tất cả các giao dịch kế toán được tạo trên toàn hệ thống và các bút toán được thực hiện trực tiếp trong đó.
Data V Tech-Epicor Kinetic Financial Management-Accounts Payable

Khoản phải trả

Một công cụ mạnh mẽ để dễ dàng nhập, điều chỉnh và cập nhật hóa đơn, thông báo ngày đến hạn để tiến hành thanh toán, và truy cập toàn bộ lịch sử thanh toán của nhà cung cấp.
Data V Tech-Epicor Kinetic Financial Management-Accounts Payable

Khoản phải thu

Một bộ công cụ toàn diện để quản lý các nhu cầu của bạn về hóa đơn, tín dụng, tiền mặt và khách hàng, thông báo cho bạn biết ai đang mua cái gì và ai đang thanh toán hóa đơn đúng hạn.
Data V Tech-Epicor Kinetic Accounting Solution-Financial Planning and Analysis

Lập kế hoạch và Phân tích Tài chính

Có nhiều tùy chọn Lập kế hoạch và Phân tích Tài chính FP&A cho doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau như: Phân tích Dữ liệu Epicor, Spreadsheet Server, và Nhà hoạch định Tài chính, cộng với hệ thống báo cáo tình chính mạnh mẽ.
Data V Tech-Epicor Accounting Software-Robust Extensions

Các tiện ích mở rộng Mạnh mẽ

Khả năng điều chỉnh cao với nhiều thành phần bổ trợ, bao gồm Nhập Thời gian và Chi  phí trên Thiết bị di động, Quản lý Dự án, Quản lý Tài sản, Chiết khấu, Quản lý Nguồn nhân lực và Bảng lương.

Demo Mô đun Quản lý Tài chính Kinetic

Doanh nghiệp bạn muốn chuyển đổi số?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

  Hãy liên hệ chúng tôi

  Bảng chú giải thuật ngữ

  AP

  AP = Khoản phải trả.

  AR

  AR = Khoản phải thu.

  BAQ

  BAQ = Truy vấn Hoạt động Kinh doanh.

  CSF

  CSF = Chức năng theo quốc gia cụ thể Epicor. Các gói CSF cung cấp quyền truy cập vào một loạt chức năng theo yêu cầu của pháp luật, một ngành cụ thể hoặc một quy trình địa phương được sử dụng rộng rãi.

  EDA

  EDA = Phân tích Dữ liệu Epicor

  Đây là một sản phẩm phân tích và kinh doanh thông minh hiện đại cho phép truy cập thông tin cần thiết một cách dễ dàng trên nhiều nền tảng, bao gồm cả thiết bị di động. Tất cả bảng điều khiển và báo cáo được lưu trữ trên đám mây, có sẵn mọi nơi.

  EDA giúp giải quyết các vấn đề trong AP/AR, chẳng hạn như: Khách hàng nào quá hạn, Đặt ngân sách cho các nhóm tài khoản (chi phí nhân viên, cơ sở, phương tiện, vật liệu, v.v.) và Tài khoản nào ở mức 90% hoặc vượt quá số tiền ngân sách của họ?

  EDD

  EDD = Khám phá Dữ liệu của Epicor. EDD là một công cụ trực quan hóa dữ liệu được tích hợp trong Kinetic.

  EDGAR

  EDGAR = Thu thập, Phân tích và Truy xuất Dữ liệu Điện tử.

  EFP

  EFP = Nhà hoạch định Tài chính Epicor. Đây là một giải pháp báo cáo và lập kế hoạch ngân sách tài chính mạnh mẽ với phần bổ trợ Excel và chế độ xem dựa trên web. EFP là một công cụ tuyệt vời để giải quyết các tính toán và trường hợp phức tạp, ví dụ như hợp nhất.

  EPA

  EPA = Ứng dụng Thanh toán Epicor trong mô-đun Xử lý Thẻ tín dụng Kinetic.

  EPX

  EPX = Sàn giao dịch Thanh toán Epicor trong mô-đun Xử lý Thẻ tín dụng Kinetic.

  Kết nối Epicor XL

  Kết nối Epicor XL là một sản phẩm kết nối trên Microsoft Excel đảm bảo nhân viên có thể làm việc từ xa trong khi vẫn duy trì năng suất và bảo mật dữ liệu. Bạn có thể giúp họ truy cập dữ liệu chính xác, theo thời gian thực bằng cách sử dụng các kỹ năng hiện có của họ bằng việc cung cấp tính năng self-service, báo cáo dựa trên Excel và phân loại báo cáo tự động.

  FP&A

  FP&A = Phân tích và Lập kế hoạch Tài chính

  PCI DSS

  PCI DSS = Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thẻ thanh toán.

  Doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số?

  ĐIỆN THOẠI

  (+84) 778 947 011

  EMAIL