Các Dịch vụ của Data V Tech

Cập nhật phần mềm Epicor ERP một cách liền mạch

Với dịch vụ cập nhật phần mềm Epicor ERP của Data V Tech Solutions, doanh nghiệp có thể nâng cấp hệ thống ERP và duy trì tính cạnh tranh trong môi trường kinh doanh có nhịp độ nhanh. Bản phát hành Kinetic mới nhất của Epicor mang lại nhiều lợi ích, bao gồm nâng cấp dễ dàng hơn, truy cập vào các tính năng mới nhất, tuân thủ quy định và hỗ trợ phần mềm đầy đủ.

Chương trình Dịch vụ Nâng cấp của Epicor đảm bảo việc nâng cấp được liền mạch và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp thông qua tư vấn kỹ thuật, tùy chỉnh, báo cáo và tư vấn kinh doanh tại chỗ. Doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi sang Browser UX bằng các dịch vụ và công cụ kích hoạt đám mây an toàn, cho phép thử nghiệm và chuyển đổi dữ liệu nhanh chóng trong môi trường Cloud View.

Nguồn tài nguyên đào tạo toàn diện của Data V Tech đảm bảo người dùng sử dụng mượt mà, thúc đẩy hiệu quả và năng suất. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các tùy chỉnh Classic UX hiện có của doanh nghiệp, cho phép chuyển đổi dần dần.

Hãy nắm bắt tương lai của công nghệ ERP và phát triển mạnh trong thời đại số với bản cập nhật Epicor ERP.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu hành trình nâng cấp.

Epicor Update

More curious?

Reach out to us and find your advanced MES!

    Free Consultation