Epicor Kinetic giúp các nhà sản xuất nhựa tăng năng suất

Epicor Kinetic giúp các nhà sản xuất nhựa tăng năng suất

Các câu chuyện thành công trên thực tế

Trong bối cảnh sản xuất không ngừng phát triển, chuyển đổi số là vô cùng quan trọng với các nhà sản xuất nhựa để duy trì tính cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng. Hãy bắt đầu với Epicor Kinetic – một giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) toàn diện, đã cách mạng hóa hoạt động của các nhà sản xuất nhựa trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Hãy cùng chúng tôi đi vào ba câu chuyện thành công trên thực tế để thấy được sức mạnh chuyển đổi của Epicor Kinetic trong việc tăng năng suất, hợp lý hóa các quy trình và thúc đẩy tăng trưởng cho các nhà sản xuất nhựa.

Câu chuyện thứ nhất: Midwest Precision Molding: Điều hướng nhu cầu chưa từng có trong đại dịch COVID-19

Khi đại dịch xảy ra trên thế giới đã đẩy nhu cầu về thiết bị y tế lên mức chưa từng có, Midwest Precision Molding (MPM Plastics) phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đáp ứng các đơn đặt hàng linh kiện y tế và máy thở đang gia tăng. Các hệ thống ERP trước đây không mang tới sự linh hoạt và tốc độ cần thiết cho những thách thức này. MPM Plastics đã chuyển sang sử dụng Epicor Kinetic và MES Nâng cao của Epicor của để thu được insights thời gian thực vào sản xuất, hợp lý hóa các quy trình làm việc và nâng cao khả năng ra quyết định. Bằng cách tận dụng dữ liệu thời gian thực từ Epicor, MPM Plastics đã tăng hiệu suất lên đến 20%, hợp lý hóa việc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên lệnh sản xuất, và tăng mức tận dụng tối đa máy móc – kết quả là một sự tăng trưởng ấn tượng 40% vào năm 2021 và dự kiến tăng trưởng 70% vào năm 2022. (Xem thêm)

Câu chuyện thứ hai: Custom Molded Products: Hợp lý hóa sản xuất với việc tích hợp MES Nâng cao

Custom Molded Products-Shanghai (CMP) đã tìm thấy lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng Epicor Kinetic và tích hợp với MES Nâng cao của Epicor. Sự tích hợp này đã tự động hóa quy trình làm việc, giảm dư thừa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực. Kết quả là, CMP đã đạt được những cải tiến đáng kể về các chỉ số hiệu quả. Hiệu suất Tổng thể Thiết bị (OEE) tăng gần 33%, Chuyển đổi nhanh (SMED) giảm 2/3, doanh số tăng vọt từ 29 triệu USD năm vào 2019 lên 58 triệu USD vào năm 2022. Câu chuyện thành công của CMP làm nổi bật sức mạnh của tích hợp liền mạch của Epicor Kinetic và mang lại lợi ích đối với lợi nhuận cuối cùng cho nhà sản xuất. (Xem thêm)

Câu chuyện thứ ba: Thomas Dudley Ltd: Một cách tiếp cận thống nhất để tích hợp kinh doanh

Thomas Dudley, một tập đoàn sản xuất có trụ sở tại vương quốc Anh gồm năm công ty, đã tìm kiếm một hệ thống ERP tích hợp để hợp lý hóa các hoạt động đa dạng của mình. Epicor Kinetic đã cung cấp nền tảng cho sự tích hợp này, cho phép Thomas Dudley hợp nhất các hoạt động của họ và đạt được phân tích chi tiết để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Tính linh hoạt của Epicor Kinetic cũng cho phép họ tích hợp với các nhà cung cấp logistic bên thứ ba, tiết kiệm đáng kể chi phí. Bằng cách tùy chỉnh và tích hợp Epicor Kinetic, Thomas Dudley đã cải thiện hiệu quả, tiết kiệm đáng kể chi phí và xây dựng một kiến trúc thống nhất cho sự phát triển trong tương lai. (Xem thêm)

Thành công của Midwest Precision Molding, Custom Molded Products và Thomas Dudley Ltd là minh chứng thuyết phục về tác động chuyển đổi của Epicor Kinetic đối với các nhà sản xuất nhựa. Các nhà sản xuất có thể cải thiện đáng kể hiệu quả, năng suất và tăng trưởng bằng cách tận dụng công nghệ nâng cao, dữ liệu thời gian thực và tích hợp liền mạch. Epicor Kinetic nổi lên như một chất xúc tác giúp các nhà sản xuất vượt qua các thách thức, hợp lý hóa hoạt động và nắm bắt cơ hội để đạt được thành công bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay.

Share this post