Quản lý Tài chính

Giải pháp quản lý tài chính của Epicor ERP - Phần mềm kế toánMô đun quản lý tài chính Epicor hoạt động tương tự như một phần mềm kế toán doanh nghiệp với quy mô có thể mở rộng và tính bảo mật cao. Đây là bộ ứng dụng kế toán được xây dựng cho thế giới đạo luật Sarbanes-Oxley được điều chỉnh cao. Giải pháp này hoạt động xung quanh một loạt các “công cụ toàn cầu” hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả và kiểm soát ở mọi nơi.

Mục tiêu của giải pháp quản lý tài chính này là giúp mọi doanh nghiệp từ một sổ cái đơn đến doanh nghiệp toàn cầu mở rộng. Nó cho phép bạn truy cập vào thông tin tài chính thời gian thực. Hơn nữa, phần mềm cung cấp một nền tảng hiện đại hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Nhìn chung, phần mềm quản lý tài chính Epicor tạo điều kiện cho các cấu trúc tài chính tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương tại nhiều quốc gia.

Ứng dụng kế toán của Epicor ERPĐược thiết kế nhằm tự động hóa và đơn giản hóa các quy trình tài chính. Ứng dụng tích hợp các công cụ và phương thức kiểm soát để hỗ trợ các yêu cầu pháp lý phức tạp, tạo ra giá trị thông qua giám sát tài chính kịp thời bao gồm:

  • Công nợ phải thu, giữ hộ tài sản, quản lý tín dụng và thu nợ.
  • Công nợ phải trả, chuyển khoản điện tử, khớp lệnh tự động.
  • Sổ cái, phân phối, hợp nhất và loại trừ.
  • Quản lý tiền mặt, bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng và giao diện lệnh.
  • Lương, tài sản cố định và quản lý thuế.
  • Lên ngân sách, dự đoán và hoạch định.

Liên lạc với chúng tôi để nhận brochure

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Nơi công tác (bắt buộc)

5. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)
Hãy gửi cho tôi mô đun

liên hệ