Quản lý Nguồn nhân lực

Phần mềm Quản lý Nguồn nhân lực

Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực Epicor HCM cung cấp giải pháp quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp (HRMS). HRMS có thể triển khai trên đám mây hoặc on-premise. Phần mềm quản lý toàn diện lực lượng lao động của doanh nghiệp, từ tuyển dụng đến nghỉ hưu. Vì vậy, doanh nghiệp có thể tập trung phát triển kế hoạch tăng trưởng.

Data V Tech - Quản lý Nguồn nhân lực 1

Phần mềm Quản lý Nguồn nhân lực là gì?

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HCM) là một nỗ lực để tự động hóa bảng lương và các quy trình quản lý lực lượng lao động bắt đầu vào năm 1970. Sau đó, các công ty mong muốn giảm bớt việc nhập thủ công, tự động hóa việc đánh giá nhân viên và số hóa báo cáo. Bởi vậy, các nhà phát triển phần mềm đã kết hợp các chức năng nguồn nhân lực khác nhau để tạo ra một giải pháp Quản lý nguồn nhân lực toàn diện cho bộ phận nhân sự. Do đó, phần mềm Quản lý nguồn nhân lực còn được gọi là Hệ thống thông tin nguồn nhân lực (HRIS) hay Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS). Phổ biến hơn, hệ thống máy khách – máy chủ lấy nhân sự làm trung tâm này là một phần của hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp toàn diện, như Giải pháp Epicor ERP.

Lợi ích của Quản lý Nguồn nhân lực

Các giải pháp Quản lý Nguồn nhân lực ngày nay cho thấy sự tiến bộ vượt ngoài giới hạn của bộ phận nhân sự, dịch vụ tính lương hộ, và Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS). Những cải tiến này giúp quản lý và phát triển nhân tài và nguồn lao động trên quy mô toàn cầu, hiệu quả cả về mặt chiến lược và chi phí. Epicor HCM cung cấp các công cụ cần thiết hỗ trợ tất cả các chức năng liên quan đến nhân viên, dù phân tán hay tập trung. Ngoài ra, mô-đun này cho phép các tổ chức quản lý toàn bộ lực lượng lao động phân tán nhiều nơi, đảm bảo hỗ trợ bảng lương và các yêu cầu báo cáo pháp lý ở nhiều địa phương.

Data V Tech - Hệ thống thông tin nguồn nhân lực

Bên cạnh các lựa chọn hosting truyền thống, phần mềm Epicor ERP có thể được cài đặt trên đám mây hay on-premise. Hơn nữa, hệ thống này có thể tùy chỉnh theo từng ngành công nghiệp với sự hỗ trợ và chuyên môn cao của các chuyên gia tư vấn địa phương.

Data V Tech là đại diện được ủy quyền và đối tác giàu kinh nghiệm nhất của Epicor tại Việt Nam. Chúng tôi có thể bản địa hóa việc triển khai phần mềm Epicor ERP trong khoảng thời gian hợp lý nhất với chi phí tư vấn cạnh tranh. Ngoài các lợi ích sẵn có của Epicor ERP, Data V Tech phát triển và liên kết nhiều tiện ích bổ sung khác trên thiết bị di động, phục vụ doanh nghiệp trong mọi điều kiện sản xuất.

Liên lạc với chúng tôi để nhận brochure

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Nơi công tác (bắt buộc)

5. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)
Hãy gửi cho tôi mô đun