Quản lý Dữ liệu Sản phẩm

Epicor ERP - Giải pháp phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm

Mô đun phần mềm Quản lý dữ liệu sản phẩm Epicor (PDM) đóng vai trò như một kho tri thức chính cho quá trình và lịch sử sản phẩm. PDM thúc đẩy tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa tất cả người dùng doanh nghiệp – những người tương tác với sản phẩm – bao gồm quản lý dự án, kỹ sư, nhân viên bán hàng, người mua và đại diện đảm bảo chất lượng.

Epicor cung cấp một giải pháp quản lý thông tin mạnh mẽ theo cách truyền thống, bao gồm các tài liệu kỹ thuật, định tuyến khu vực nhà máy, lệnh thay đổi, đơn đặt hàng và tài liệu chất lượng trong một giải pháp dễ dàng được chia sẻ qua toàn doanh nghiệp.

Thúc đẩy sự hợp tác trong toàn chuỗi giá trị, Epicor PDM cung cấp một giải pháp đầu – cuối hoàn chỉnh để quản lý tất cả các khía cạnh của vòng đời sản phẩm, cho phép các doanh nghiệp kiểm soát lượng tài liệu điện tử khổng lồ mà họ tạo ra.

 

Epicor ERP - Phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm

Liên lạc với chúng tôi để nhận brochure

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Nơi công tác (bắt buộc)

5. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)
Hãy gửi cho tôi mô đun

liên hệ