Quản lý Dữ liệu Sản phẩm

Phần mềm Quản lý Dữ liệu Sản phẩm

Epicor ERP - Giải pháp phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm

Mô đun phần mềm Quản lý dữ liệu sản phẩm Epicor (PDM) đóng vai trò như một kho tri thức chính cho quá trình và lịch sử sản phẩm. PDM thúc đẩy tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa tất cả người dùng doanh nghiệp – những người tương tác với sản phẩm – bao gồm quản lý dự án, kỹ sư, nhân viên bán hàng, người mua và đại diện đảm bảo chất lượng.

Epicor cung cấp một giải pháp quản lý thông tin mạnh mẽ theo cách truyền thống, bao gồm các tài liệu kỹ thuật, định tuyến khu vực nhà máy, lệnh thay đổi, đơn đặt hàng và tài liệu chất lượng trong một giải pháp dễ dàng được chia sẻ qua toàn doanh nghiệp.

Thúc đẩy sự hợp tác trong toàn chuỗi giá trị, Epicor PDM cung cấp một giải pháp đầu – cuối hoàn chỉnh để quản lý tất cả các khía cạnh của vòng đời sản phẩm, cho phép các doanh nghiệp kiểm soát lượng tài liệu điện tử khổng lồ mà họ tạo ra.

 

Epicor ERP - Phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm

Bên cạnh các lựa chọn hosting truyền thống, phần mềm Epicor ERP có thể được cài đặt trên đám mây hay on-premise. Hơn nữa, hệ thống này có thể tùy chỉnh theo từng ngành công nghiệp với sự hỗ trợ và chuyên môn cao của các chuyên gia tư vấn địa phương.

Data V Tech là đại diện được ủy quyền và đối tác giàu kinh nghiệm nhất của Epicor tại Việt Nam. Chúng tôi có thể bản địa hóa việc triển khai phần mềm Epicor ERP trong khoảng thời gian hợp lý nhất với chi phí tư vấn cạnh tranh. Ngoài các lợi ích sẵn có của Epicor ERP, Data V Tech phát triển và liên kết nhiều tiện ích bổ sung khác trên thiết bị di động, phục vụ doanh nghiệp trong mọi điều kiện sản xuất.

Liên lạc với chúng tôi để nhận brochure

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Nơi công tác (bắt buộc)

5. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)
Hãy gửi cho tôi mô đun