Quản lý Chuỗi Cung Ứng

Quản lý chuỗi cung ứngLiên kết các đối tác, quy trình và hệ thống thương mại tạo sự khác biệt trong quản lý chuỗi cung ứng của bạn để đạt được hiệu suất hàng đầu trong ngành, chẳng hạn ngành sản xuất, phân phối, hay logistics. Loại bỏ các quy trình không tạo thêm giá trị và đồng bộ hóa các quy trình trong và ngoài công ty cho phép bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chi phí thấp hơn và giao hàng nhanh hơn. Epicor cung cấp sự phối hợp hiệu quả nhất từ nguyên liệu thô ban đầu đến tiêu thụ thành phẩm cuối cùng bằng cách cung cấp khả năng hiển thị bạn cần trong suốt chuỗi giá trị của mình.

Quản lý hậu cần logisticsEpicor cung cấp cho bạn đầy đủ các khả năng dọc theo Quản lý chuỗi cung ứng (SCM), được xây dựng trên một nền tảng kinh doanh duy nhất, dựa trên Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) hàng đầu trong ngành. Epicor SCM là một bộ đầy đủ các khả năng ứng dụng doanh nghiệp logistics bao gồm quản lý mua hàng, tìm kiếm nguồn hàng và mua hàng, quản lý hàng tồn kho, quản lý vật liệu tiên tiến và quản lý kho, và được bổ sung bởi khả năng quản lý đơn hàng và quản lý nhu cầu của mô đun Quản lý kinh doanh Epicor. Kết hợp lại, bạn có giải pháp cần thiết để thỏa mãn khách hàng và nhu cầu khách hàng trong thị trường toàn cầu hoá hiện nay.

 

Liên lạc với chúng tôi để nhận brochure

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Nơi công tác (bắt buộc)

5. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)
Hãy gửi cho tôi mô đun

liên hệ