Phần mềm Epicor ERP

Phần mềm Epicor ERP

Giải pháp Phân tích Dự đoán & Tự động hoá Quy trình

Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp Epicor – ERP – được thiết kế để sản xuất. Phần mềm này được xây dựng có mục đích để nâng cao hiệu quả và giao tiếp trong toàn công ty của bạn. Do đó, bạn có thể tập trung dữ liệu sản phẩm và tăng năng suất quản lý vòng đời sản phẩm. Hơn nữa, trung tâm lõi dữ liệu duy nhất cũng cho phép bạn lưu trữ một lịch sử hoàn chỉnh về các tương tác của khách hàng và liên tục cải thiện hiệu suất của bạn.

Epicor ERP có thể truy cập trên đám mây, được lưu trữ hoặc tại chỗ. Hơn nữa, nó có thể tùy chỉnh theo ngành của bạn và cần sự hỗ trợ và chuyên môn cao của các chuyên gia tư vấn địa phương của Epicor.

Data V Tech là đối tác được ủy quyền và giàu kinh nghiệm nhất của Epicor tại Việt Nam. Chúng tôi có thể bản địa hóa việc triển khai Epicor ERP trong một thời gian hấp dẫn và cho chi phí tư vấn cạnh tranh. Ngoài các lợi ích sẵn có của Epicor ERP, Data V Tech đã phát triển nhiều tiện ích bổ sung khác nhau trên thiết bị di động để hỗ trợ bạn ở mọi nơi làm việc.

Hãy tham gia một chuyến tham quan ảo để tìm hiểu thêm về giải pháp tất cả trong một của chúng tôi.

Liên hệ để xem demo phần mềm Epicor ERP

Liên lạc với chúng tôi để nhận brochure

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Nơi công tác (bắt buộc)

5. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)
Hãy gửi cho tôi mô đun

Data V Tech Contact