Phần mềm dạng dịch vụ: Ưu và Nhược điểm

phần mềm dạng dịch vụ

Phần mềm dạng dịch vụ: Ưu và Nhược điểm

Phần mềm dạng dịch vụ (tiếng Anh: Software-as-a-Service, viết tắt: SaaS) là mô hình cấp phép quyền sử dụng phần mềm theo hình thức đăng kí, người dùng truy cập vào phần mềm qua Internet.

Phần mềm dạng dịch vụ trong tiếng Anh là Software-as-a-Service, viết tắt là SaaS.

Đây là mô hình cấp phép quyền sử dụng phần mềm. Theo đó quyền truy cập vào phần mềm được cung cấp theo hình thức đăng kí. Đồng thời, phần mềm chạy trên máy chủ của nhà cung cấp, không chạy trên máy của người sử dụng.
SaaS thường được truy cập thông qua trình duyệt web. Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tên người dùng và mật khẩu.
Thay vì phải cài đặt phần mềm trên máy tính của mình, người dùng có thể truy cập chương trình qua Internet. Các doanh nghiệp thường sử dụng SaaS trong quản lí quan hệ khách hàng, quản lí nguồn nhân lực và thu mua hàng hóa.
Các công ty công nghệ, công ty dịch vụ tài chính và tiện ích đi đầu thế giới kinh doanh trong việc áp dụng công nghệ SaaS. Nó được coi là một yếu tố ví dụ của lí thuyết tăng trưởng nội sinh.
Sự trỗi dậy của SaaS trùng với sự phát triển của điện toán đám mây. Trước khi SaaS ra đời, các công ty muốn cập nhật phần mềm trên máy tính phải mua các đĩa CD chứa bản cập nhật.
Đối với các tổ chức và doanh nghiệp lớn, cập nhật phần mềm rất tốn thời gian. Dần dần, các bản cập nhật phần mềm có thể được tải xuống qua Internet. Sau đó, các công ty có thể gia hạn sử dụng thay vì phải mua đĩa cập nhật.

SaaS cung cấp nhiều lợi thế so với các mô hình cấp phép phần mềm truyền thống. Phần mềm không chạy trên máy chủ của khách hàng. Do đó, các cho công ty không có nhiều nhu cầu đầu tư vào phần cứng mới.

Các phần mềm này dễ cài đặt, dễ cập nhật và gỡ lỗi và có thể ít tốn kém hơn (hoặc ít nhất là có chi phí trả trước thấp hơn) vì người dùng trả tiền cho SaaS thay vì mua nhiều giấy phép phần mềm cho nhiều máy tính.
SaaS có rất nhiều cách sử dụng, như theo dõi khách hàng tiềm năng, lên lịch sự kiện, quản lí giao dịch, tự động đăng kí, kiểm toán, v.v…

Những hạn chế đối với việc áp dụng SaaS bao gồm bảo mật dữ liệu và tốc độ phân phối. Vì dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ bên ngoài, các công ty phải chắc chắn rằng chúng an toàn. Đồng thời, các bên khác không thể truy cập trái phép.

Kết nối Internet chậm có thể làm giảm hiệu suất. Đặc biệt nếu các máy chủ đám mây đang được truy cập từ khoảng cách xa. Mạng nội bộ công ty thường nhanh hơn kết nối Internet.
Các loại phần mềm đã chuyển sang mô hình SaaS thường tập trung vào các dịch vụ cấp doanh nghiệp. Chẳng hạn như quản trị nhân lực, quản lí quan hệ khách hàng và quản lí nội dung.
Các loại nhiệm vụ này thường có tính chất hợp tác. Điều này đòi hỏi nhân viên từ các phòng ban khác nhau chia sẻ, chỉnh sửa và xuất bản tài liệu dù không cùng thuộc một văn phòng.

(Theo investopedia)

Share this post