Nghiên cứu Nucleus 2020: DocStar Lãnh đạo Công nghệ Quản lý nội dung

Vị trí của DocStar trong thị trường Công nghệ Quản lý nội dung Theo Nghiên cứu Nucleus 2020

Nghiên cứu Nucleus 2020: DocStar Lãnh đạo Công nghệ Quản lý nội dung

DocStar ECM là một Nhà lãnh đạo trong Ma trận giá trị Công nghệ Quản lý nội dung theo Nghiên cứu Nucleus 2020.

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng DocStar ECM đã tiến đến góc phần tư “Người lãnh đạo” – Leader – trong Ma trận giá trị Công nghệ Quản lý nội dung theo Nghiên cứu Nucleus 2020. Cuộc khảo sát này là kết quả của các cuộc phỏng vấn người dùng và nghiên cứu bổ sung của Nucleus. Việc chuyển từ “Người hướng dẫn” – Facilitator – sang “Người lãnh đạo” sau nhiều năm được phản ánh trong cuộc khảo sát như sau:

Năm nay, người dùng đã báo cáo các ưu tiên tương tự nhưng tập trung nhiều hơn vào việc tích hợp đơn giản vào các ứng dụng kinh doanh cốt lõi và khả năng mở rộng làm động lực giá trị… Người dùng báo cáo rằng việc lựa chọn nhà cung cấp CM hiện nay dựa trên những điều sau:

  • Tích hợp nội dung vào các quy trình kinh doanh cốt lõi
  • Bảo mật toàn diện và quản lý hồ sơ
  • Triển khai linh hoạt và hỗn hợp
  • Phân loại tự động

Ngoài ra, chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng DocStar ECM được xếp hạng cao hơn IBM, OpenText và Microsoft SharePoint. Đáng lưu ý, SharePoint không được coi là một giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp thực sự và hoàn chỉnh. Ngoài ra, M-Files thường được đặt so sánh với DocStar nhất vì chi phí tương đương. Box giống như Dropbox và hiện tại thiếu khả năng tích hợp ứng dụng doanh nghiệp. Laserfiche nhắm mục tiêu vào các thành phố trực thuộc trung ương. Alfresco lại tập trung kiếm tiền từ các dịch vụ chuyên nghiệp, đồng nghĩa với ít nội dung trọn gói.

DocStar lãnh đạo công nghệ quản lý nội dung - Nghiên cứu Nucleus 2020

Liên hệ để nhận Nghiên cứu Nucleus 2020 và hiểu thêm về DocStar

Data V Tech tự hào là đại diện uỷ quyền của Tập đoàn Phần mềm Epicor tại Việt Nam và là đơn vị đi đầu trong triển khai giải pháp quản lý doanh nghiệp ERP cũng như Công nghệ quản lý nội dung CM.

Share this post