Hàng tiêu dùng

Phân phối hàng tiêu dùng trải dài trên nhiều ngành nghề kinh doanh truyền thống. Ngành này cung cấp sản phẩm cho ngành bán lẻ với số lượng phù hợp cho tiêu thụ cuối cùng. Data V Tech hiểu rằng thời gian là vàng bạc, và bạn cần sản phẩm rời khỏi kệ, đến với khách hàng sớm nhất. Hãy để chúng tôi đưa Epicor ERP tự động hoá hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Từ đó, đẩy nhanh quá trình giao hàng.hàng tiêu dùng

Giải pháp phân phối hàng hóa tiêu dùng vượt xa bao gồm cả mô đun quản lý tài chính (đã được Việt hoá cho phù hợp hệ thống kế toán ở Việt Nam), quản lý dữ liệu sản phẩm, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM). Với phần mềm này, bạn có thể mong đợi cải thiện hiệu quả, sự linh hoạt và khả năng hiển thị tổng thể. Nó sẽ tự động đưa đến quản lý kinh doanh hiệu quả hơn.

Cụ thể, Epicor thúc đẩy doanh nghiệp của bạn với các chức năng như sau:

  • Sử dụng các công cụ dự báo có sẵn của chúng tôi.
  • Hợp lý hóa quản lý vận chuyển với sự hỗ trợ cho nguồn gốc quốc tế, nhà vận chuyển và tài liệu.
  • Giá cả linh hoạt và lựa chọn giảm giá tích hợp với công cụ định giá bên ngoài.
  • Tăng cường kiểm kê và quản lý kho với việc sử dụng quản lý mã vạch cho hàng tiêu dùng.
  • Tích hợp quản lý thời gian sản xuất và năng lực quá trình ATP (Available-to-promise).

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

Liên hệ với chúng tôi

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

5. Chủ đề (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)

liên hệ