Dược phẩm, Hoá chất và các Sản phẩm Liên quan

Các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất và các sản phẩm liên quan phải chịu áp lực liên tục để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng ngày. Đồng thời, doanh nghiệp phải đối phó với nhiều vấn đề chiến lược, sự thay đổi liên tục các quy định về cạnh tranh và quá trình toàn cầu hóa nhanh chóng. Hơn nữa, thuốc và công nghệ sinh học, hóa chất, mỹ phẩm, sơn, chất kết dính, bảo vệ cây trồng, sản xuất thực phẩm và sản xuất đồ uống đều phải giảm chi phí vận hành, cải thiện dịch vụ khách hàng và toàn bộ quá trình thực hiện đơn hàng.

Epicor tích hợp đầy đủ giải pháp Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) tối thiểu hóa mục nhập trùng lặp, đối chiếu và nhu cầu cho các dự án tích hợp. Epicor ERP cung cấp cho doanh nghiệp một điểm truy cập duy nhất cho tất cả dữ liệu liên quan đến bán hàng, thông tin sản xuất, hồ sơ mua hàng và tài liệu về chất lượng.

Phân phối Dược phẩm, Hoá chất và các sản phẩm liên quan

Phần mềm ERP cho ngành phân phối Dược phẩm, Hoá chất và các sản phẩm liên quan

Epicor đã làm việc chặt chẽ với các khách hàng của mình trong các ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất và các sản phẩm liên quan để xác định và củng cố các chức năng sau:

  • Kiểm soát chất lượng
  • Truy xuất nguồn gốc
  • Thủ tục thu hồi
  • Quản lý thùng
  • An ninh và dấu vết kiểm toán

Hãy liên hệ chúng tôi nếu doanh nghiệp đang mở rộng phạm vi hoạt động và cần điều chỉnh hệ thống cho phù hợp với các qui định địa phương.

Liên hệ với chúng tôi

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

5. Chủ đề (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)

Data V Tech là đối tác được ủy quyền của Epicor với hơn 20 năm kinh nghiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi luôn nỗ lực tìm hiểu doanh nghiệp để đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Data V Tech trực tiếp triển khai cài đặt hệ thống, hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu luật pháp sở tại đối với phần mềm quốc tế.

Với hệ thống đối tác đáng tin cậy trên toàn cầu, Data V Tech cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp từ sản xuất, phân phối tới bán lẻ. Với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, chúng tôi bao quát nhu cầu tổng thể của doanh nghiệp, từ các ứng dụng di động đến nhu cầu quản lý tích hợp máy tính với hệ thống Epicor Kinetic (ERP)thương mại điện tử