Giải pháp ERP

Giải pháp ERP là các phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể hay còn gọi là giải pháp hoach định tài nguyên doanh nghiệp. Đó là một hệ thống bao gồm nhiều mô đun liên quan đến tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, để hỗ trợ các nhà quản trị cấp cao, như CEO, giám đốc, hoạch định và quản lý các nguồn lực hiệu quả.erp là gì

Trên thế giới, chủ đề giải pháp doanh nghiệp được nghiên cứu từ những năm 1970. Tuy nhiên, chỉ đến đầu những năm 1990, khi Internet bắt đầu phát triển, vấn đề này mới thực sự nhận được quan tâm và chính thức đi vào ứng dụng. 10 năm tiếp theo chứng kiến tần suất thuật ngữ xuất hiện tăng vọt trong các xuất bản nghiên cứu. Năm 1999, thị trường ERP đạt doanh thu 18,3 tỷ đô la Mỹ và theo đó, 19,9 tỷ đô la Mỹ trong năm tiếp theo. Cũng năm 1999, hãng Tư vấn Deloitte ở New York giới thiệu giải pháp ERP là một hệ thống phần mềm doanh nghiệp trọn gói, cho phép công ty:

  • Tự động hoá và tích hợp phần lớn quá trình hoạt động doanh nghiệp
  • Chia sẻ dữ liệu và thực tiễn hoạt động trong và giữa các bộ phận của doanh nghiệp
  • Sản xuất và tiếp cận thông tin trong môi trường theo thời gian thực

Giải pháp ERP có thể đi vào hầu hết các lĩnh vực công nghiệp bởi tính linh động của chính giải pháp và đội ngũ triển khai phần mềm. Cụ thể, các doanh nghiệp sử dụng phần mềm ERP thường cho tuỳ chỉnh 10-20% các mô đun để phù hợp với nhu cầu cũng như thực tiễn sử dụng của mình. Một số phần mềm hiện tại, ví dụ như Epicor, còn cho phép chính người sử dụng tự tuỳ chỉnh các giao diện phần mềm liên quan đến nhiệm vụ của họ.

 

Phần mềm ERP là gì?

Ở Việt Nam, hiện rất nhiều doanh nghiệp đang triển khai tự động hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp quy mô nhỏ thường sử dụng phần mềm kế toán. Ngược lại, các doanh nghiệp lớn đã đi vào đồng bộ hoá máy móc và tự động hoá hệ thống quản trị bằng các phần mềm ERP quốc tế, có độ bảo mật cao và đã được sử dụng trên nhiều quốc gia.