Quản lý Dịch vụ

Giải pháp phần mềm quản lý dịch vụ Epicor ERP

Phần mềm quản lý dịch vụ Epicor cho phép các nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo khả năng hiển thị và trách nhiệm của họ, từ việc liên hệ với khách hàng đầu tiên đến chăm sóc và bảo trì sau bán hàng cũng như quá trình cung cấp dịch vụ. Quan trọng hơn, bạn có thể thực hiện công việc có lợi và chủ động hơn bằng cách dễ dàng truy cập hệ thống Epicor và kiểm tra dữ liệu trong thời gian thực nhằm có sự hiểu biết cần thiết để hành động kịp thời.

Epicor còn là giải pháp trọn gói (all-in-one) cho nhiều doanh nghiệp ngành dịch vụ do tính năng tuỳ chỉnh theo người dùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn địa phương tại Việt Nam – Data V Tech. Tóm lại, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật về giá trị.

Trải nghiệm Phần mềm quản lý dịch vụ Epicor

Liên lạc với chúng tôi để nhận brochure

liên hệ