Epicor Advanced MES (tên trước đây: Mattec)

Epicor Advanced MES (tên trước đây: Mattec)

Giải pháp Thu thập Dữ liệu và Báo cáo toàn diện

Epicor Advanced MES (tên trước đây: Mattec) – một trong những hệ thống điều hành sản xuất uy tín nhất thế giới – hiện đã có mặt tại Việt Nam.

Tự hào là đối tác ủy quyền hàng đầu của Tập đoàn phần mềm Epicor tại Việt Nam, Data V Tech đã hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp trong triển khai hệ thống Epicor Advanced MES (Mattec) và tích hợp phần mềm vào Epicor ERP

Liên lạc với chúng tôi để nhận brochure

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Nơi công tác (bắt buộc)

5. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)
Hãy gửi cho tôi mô đun