DocStar ECM

Quản lý nội dung an toàn thông qua vòng đời của chúng

Giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp DocStar ECMQuản lý nội dung doanh nghiệp DocStar (ECM) là một giải pháp Epicor. Đây là một công cụ có thể mở rộng, dựa trên nền tảng điện toán đám mây và cũng có thể được cài đặt tại chỗ (on-premise). Phần mềm này cho phép doanh nghiệp quản lý tất cả nội dung của mình một cách an toàn, từ việc thu thập đến tiêu hủy.

 • Giải pháp này giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí trong khi vẫn cải thiện năng suất
 • Cho phép và tăng cường hợp tác liên ngành
 • Cải thiện khả năng hiển thị nội dung để thúc đẩy việc đưa ra quyết định nhanh và thông minh hơn
 • Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên bằng cách cung cấp câu trả lời nhanh cho các câu hỏi
 • Loại bỏ các quy trình quản lý tài liệu thủ công với phần tích hợp hệ thống ERP

 

Các giải pháp linh hoạt, có thể mở rộng, mang lại lợi tức đầu tư cao nhất

Tuân thủ quy định và linh hoạt, mở rộng nhu cầu tăng trưởng kinh doanh, việc mà Hệ thống quản lý tài liệu (DMS) cơ bản không thể hỗ trợ. ECM DocStar dựa trên điện toán đám mây giúp quản lý nội dung và năng suất tốt hơn, cho doanh nghiệp một chỉ số ROI ấn tượng.

Giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp DocStar ECM

 • Chụp và quản lý văn bản, PDF, e-mail, video, HTML…
 • Tăng khả năng truy cập và kết hợp từ bất kỳ đâu
 • Xử lý nội dung nhanh chóng và hiệu quả với tự động hóa luồng công việc

 

DocStar ECM có tất cả các tính năng doanh nghiệp cần mà không phức tạp

Với một công cụ ECM mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng, đội ngũ của bạn có thể làm việc thông minh hơn thay vì chăm chỉ hơn. DocStar ECM cho phép bạn:Hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp DocStar ECM

 • Nhập bất kỳ tệp nào, từ mọi thiết bị, ở mọi nơi trên thế giới
 • Tự động trích xuất và lưu trữ dữ liệu chính với hệ thống thu thập dữ liệu thông minh
 • Tạo tự động hóa luồng công việc để định tuyến các tài liệu đến đúng nơi
 • Theo dõi sửa đổi trong thời gian thực với phần kiểm soát phiên bản
 • Áp dụng chính sách lưu trữ hồ sơ
 • Nhanh chóng tìm và lấy tập tin
 • Áp dụng các tiêu chuẩn về bảo mật mạnh mẽ cho doanh nghiệp sự riêng tư và tuân thủ

Các tính năng của DocStar ECM

DocStar ECM được tích hợp đầy đủ với Epicor ERP và Prophet 21

Tự động trích xuất dữ liệu chính để phân loại, so khớp với các tài liệu hỗ trợ, loại bỏ lỗi và lưu các khung hiển thị thao tác.

Theo dõi sửa đổi để kiểm soát phiên bản trong thời gian thực với việc kiểm tra nội dung vào và ra.

Tìm nội dung bạn cần chỉ trong vài giây thông qua nhiều khả năng tìm kiếm.

Hạn chế quyền truy cập vào nội dung với các quyền hạn do người dùng đặt ra để đảm bảo bảo mật, riêng tư và tuân thủ.

Chụp nội dung từ bất kỳ thiết bị nào – MFP, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính – ở bất kỳ nơi nào trên thế giới

Tạo luồng công việc với công cụ được thiết kế dễ sử dụng để tự động hóa việc định tuyến tài liệu đến đúng nơi.

Tự động thực thi việc lưu giữ tài liệu và các chính sách quản lý hồ sơ

Lựa chọn triển khai tại chỗ hoặc đám mây cho giải pháp dựa trên web thông minh này

Các mẫu thiết kế có thể được truy cập ở mọi nơi, trên mọi thiết bị, và vào bất cứ lúc nào.