Giải pháp mở rộng

Các giải pháp bổ sung - ứng dụng phần mềm tích hợp được với hệ thống Epicor ERP

 

 

Bên cạnh giải pháp quản lý doanh nghiệp Epicor ERPData V Tech còn cung cấp các ứng dụng bổ sung, giúp tự động hoá một số hoạt động chuyên môn của các phòng ban, ngành nghề như marketing, thiết kế, bán hàng trực tuyến. Tất cả các ứng dụng này đều có thể tích hợp với phần mềm quản trị doanh nghiệp Epicor ERP để đồng bộ hoá dữ liệu.