Tích hợp phần mềm

Tích hợp phần mềm

Data V Tech hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp phần mềm, tự động hóa dòng dữ liệu. Giải pháp này nhanh hơn và giảm thiểu sai sót so với nhập dữ liệu bằng tay. Cụ thể, chúng tôi đã tích hợp các phần mềm chuyên ngành sau vào hệ thống Epicor ERP:

* Thời gian và quy trình triển khai phụ thuộc vào quy mô và nhu cầu tại thời điểm triển khai của doanh nghiệp. 

Data V Tech - ERP Vietnam - Epicor partner

Là đối tác ủy quyền của Tập đoàn Epicor tại Châu Á Thái Bình Dương, Data V Tech không chỉ hỗ trợ phân phối và triển khai, mà còn tùy chỉnh các phần mềm để phù hợp với đặc thù ngành, cũng như đặc thù kinh tế khu vực. Các tư vấn viên của chúng tôi luôn theo sát khách hàng khi triển khai phần mềm, đảm bảo giải pháp luôn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của doanh nghiệp. Rất nhiều khách hàng Quốc tế cũng như Việt Nam đã có những đánh giá thực tế khi trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi tại đây.

Contact us