Nâng cấp Epicor

Nâng cấp Phần mềm Epicor ERP

Nâng cấp Epicor ERP thường được kiến nghị bất cứ khi nào bạn mua giải pháp này. Đặc biệt, phiên bản mới nhất của phần mềm này (cho đến nay là 10.2.500) đã được chứng minh là nổi bật nhờ các tính năng mạnh mẽ hơn và chi phí thực hiện. Do đó, trong nhiều trường hợp, việc chuyển đổi hệ thống cũ thành Epicor 10.2 sẽ có ích hơn là nâng cấp nó.

Data V Tech - ERP Vietnam - Epicor partner 2

Dưới đây là một số ví dụ về các vấn đề bạn đang gặp phải:

  • Hệ thống hiện tại đã vượt quá mục đích của nó và không còn có thể xử lý chế độ và quy mô hiện tại của doanh nghiệp.
  • Làm việc với nhiều kho dữ liệu Excel và Access riêng biệt, các chuỗi email, nhập liệu ba lần và liên quan đến nhiều giấy tờ.
  • Phải làm việc và quản lý nhiều hệ thống đơn nhất.
  • Hiện đang làm việc trên các phiên bản cũ hơn của Epicor hoặc các hệ thống ERP lỗi thời khác.

Hoặc đơn giản tự hỏi mình những câu hỏi này để tìm hiểu xem hệ thống của bạn có cần ‘đổi mới” hay không. Bạn đã sử dụng hệ thống ERP hiện tại được bao lâu rồi? Gần đây bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách liền mạch hơn không? Ở đâu trong hệ thống là khó hiểu với bạn? Tư vấn công nghệ thông tin của bạn có thể giải quyết những vấn đề này không? Có lẽ đã đến lúc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp để nâng cấp phần mềm nếu những câu hỏi này vẫn chưa được giải quyết.

Tại Data V Tech, các chuyên gia tư vấn hàng đầu của chúng tôi đã làm việc với nhiều khách hàng trong những tình huống này. Chúng tôi đã thành công giúp họ chuyển đổi toàn bộ hệ thống ERP và sau đó là doanh nghiệp của họ. Chúng tôi hiểu bạn cần gì!

Quản lý

Tư vấn

Kiểm tra/Đào tạo

Hỗ trợ

Liên hệ để được tư vấn trực tiếp

Liên hệ với chúng tôi

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

5. Chủ đề (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)

Contact Us - Data V Tech - ERP Vietnam - Epicor partner