Các câu hỏi thường gặp - FAQs

Dưới đây là các câu hỏi về phần mềm ERP, phần mềm Epicor ERP, và Data V Tech:


Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến khi triển khai ERP:

  1. Mua nhiều mô đun không cần thiết.
  2. Tập trung vào một hoặc một vài phòng ban thay vì có tầm nhìn áp dụng cho cả công ty. 
  3. Thiếu thử nghiệm trước khi dự án go live.
  4. Quên xác minh các yêu cầu.
  5. Đưa ra mục tiêu thiếu thực tế hoặc một khung thời gian không khả thi. 
  6. Tuyển sai người.
  7. Không phân tích các tác động lên các hoạt động đang diễn ra của công ty.

Xem chi tiết.

FAQ - Các câu hỏi thường gặp Data V Tech

Liên hệ với chúng tôi

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

5. Chủ đề (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)

Data V Tech là đối tác được ủy quyền của Epicor với hơn 20 năm kinh nghiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi luôn nỗ lực tìm hiểu doanh nghiệp để đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Data V Tech trực tiếp triển khai cài đặt hệ thống, hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu luật pháp sở tại đối với phần mềm quốc tế.

Với hệ thống đối tác đáng tin cậy trên toàn cầu, Data V Tech cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp từ sản xuất, phân phối tới bán lẻ. Với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, chúng tôi bao quát nhu cầu tổng thể của doanh nghiệp, từ các ứng dụng di động đến nhu cầu quản lý tích hợp máy tính với hệ thống ERPthương mại điện tử