FAQ – Các câu hỏi thường gặp

FAQ - Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là các câu hỏi về phần mềm ERP, phần mềm Epicor ERP, và Data V Tech:

Phần mềm ERP là các phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể hay còn gọi là giải pháp hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Đó là một hệ thống bao gồm nhiều mô đun liên quan đến tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, để hỗ trợ các nhà quản trị cấp cao, như CEO, giám đốc, hoạch định và quản lý các nguồn lực hiệu quả.

Xem thêm.

IoT là thuật ngữ được sử dụng cho hàng tỷ thiết bị vật lý trên khắp thế giới được kết nối với Internet, thu thập và chia sẻ dữ liệu. Các thiết bị này có thể là điện thoại thông minh, màn hình ứng dụng đo nhịp tim, tủ lạnh, máy giặt, máy pha cà phê, ô tô và nhiều thứ khác.

Xem thêm.

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư 32/211/TT-BTC.

Xem thêm.

Các câu hỏi thường gặp FAQ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

Liên hệ với chúng tôi

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

5. Chủ đề (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)

liên hệ