Công ty Plantic Technologies Limited - Úc

Plantic Technologies Limited là nhà cải cách hàng đầu trong lĩnh vực nhựa sinh học. Công ty liên tục đạt được thành tích khoa học và các giải thưởng của ngành. Với mạng lưới khách hàng doanh nghiệp,nhà phân phối khắp thế giới, cùng danh sách các đối tác nghiên cứu và phát triển quốc tế ngày càng mở rộng, công ty cam kết cung cấp cho thị trường toàn cầu các giải pháp vật liệu sinh học kinh tế và thân thiện với môi trường.

Năm 2017, Plantic Technologies Ltd đã chọn Epicor ERP 10 để hỗ trợ quá trình số hóa của doanh nghiệp. Lý do quan trọng nhất là sự tin tưởng lâu dài của công ty đối với Epicor và Data V Tech. Trước đây công ty đã sử dụng Vista – một sản phẩm khác của Epicor – để quản lý hoạt động kế toán, bán hàng và mua hàng trong 20 năm.

Plantic Technologies Ltd đã quyết định tiếp tục con đường của mình với Epicor. Epicor ERP được chọn thay vì SAP A1, do giao diện và thiết kế thân thiện với người dùng và tập trung vào ngành nhựa. Lần này, doanh nghiệp yêu cầu một hệ thống mô-đun với nhiều chức năng hơn, ví dụ như quản lý sản xuất và chất lượng.

Sau khi hoàn thành việc triển khai Epicor ERP, Plantic Technologies Ltd đã nhận thấy sự tiến bộ đáng kể trong quy trình sản xuất tinh gọn của mình. Tất cả các phòng ban đã có thể áp dụng các nguyên tắc Kaizen và sử dụng hệ thống ERP để nâng cao hiệu quả hoạt động. Khi việc trao đổi nội bộ giữa các phòng ban được cải thiện, công ty bắt đầu giải phóng tài nguyên. Từ đó làm giảm sự chồng chéo và trùng lặp trong công việc giữa các phòng ban. Cuối cùng, cơ sở dữ liệu trung tâm cung cấp dữ liệu và bảng thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ đắc lực việc ra quyết sách.

Plantic Company Limited - success story - customers reviews - Data V Tech - ERP Vietnam - Epicor partner in Vietnam

Plantic Technologies Limited - success story - Data V Tech - ERP Vietnam - Epicor partner in Vietnam

  • Ngành nghề: Nhựa và Bao bì
  • Địa điểm: Victoria, Australia
  • Giải pháp: Epicor ERP 10

Thách thức:

Hệ thống Vista khi có đã vận hành được hơn 20 năm, sắp ngừng hoạt động. Hệ thống này chỉ hoạt động ở một vài phòng ban chứ không phải toàn bộ doanh nghiệp, dẫn đến quy trình các công việc rời rạc, trùng lặp và chồng chéo.

Lợi ích:

  • Cho phép tất cả các phòng ban áp dụng Nguyên tắc sản xuất tinh gọn Kaizen để tăng hiệu suất
  • Giảm tình trạng chồng chéo và trùng lặp công việc giữa các phòng ban
  • Hỗ trợ đưa ra quyết sách dựa trên dữ liệu và bảng thông tin thời gian thực
  • Nâng cao hiệu quả trao đổi nội bộ giữa các phòng ban

Nhận xét của khách hàng:

“Chúng tôi cùng đội ngũ tuyệt vời của Data V Tech đã hợp tác rất chặt chẽ và ăn ý. Chúng tôi đã có sự khởi đầu thành công khi chuyển từ Vista 8 sang Epicor Đám mây, tiếp đó là nhiều giải pháp tùy chỉnh khác.

Giờ đây, hệ thống của chúng tôi trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết với chức năng MES (điều hành sản xuất) tiên tiến và báo cáo sản xuất thời gian thực. Chúng tôi cũng đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Epicor VIP mở rộng để được trợ giúp nhanh chóng.”

Candice Bao, Quản lý ERP, Công ty Plantic Technologies Ltd.