Sự kiện

  • 24/04/2021 – Ứng dụng Di động Field Service của Data V Tech (Chi tiết đang được cập nhật).

    Webinar Giới thiệu ứng dụng Field Service trên Điện thoại | Data V Tech Sự kiện

  • 31/10/2020 – Epicor ERP cho Ngành Sản xuất (Chi tiết)
  • 10/10/2020 – Chọn Giải pháp ERP phù hợp với Hệ thống Kế toán Việt Nam (Chi tiết)
  • 12/09/2020 – Triển khai ERP – Bí quyết để Thành công (Chi tiết)
Đăng ký tham dự sự kiện
Họ và Tên (bắt buộc)
Số điện thoại (bắt buộc)
Địa chỉ e-mail (bắt buộc)

Công ty (bắt buộc)
Vị trí trong công ty
Đăng ký tham dự chương trình (bắt buộc)
Mối quan tâm/Câu hỏi cho diễn giả*

* Do thời lượng chương trình, chúng tôi sẽ ưu tiên giải đáp các thắc mắc được gửi đến theo trình tự thời gian. Nếu sau khi đăng ký, anh/chị muốn gửi câu hỏi cho chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] Trân trọng cám ơn!

Anh/chị biết tới chương trình này qua kênh nào? (bắt buộc)