Chính quyền điện tử TPHCM: Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Chính quyền điện tử TPHCM: Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

TPHCM đang nỗ lực xây dựng Chính quyền điện tử, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, tạo chuyển biến ngay trong chính nội bộ các cơ quan nhà nước cũng như trong việc cung cấp dịch vụ công tới người dân, doanh nghiệp. Sau hơn một năm thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM, kết quả bước đầu cho thấy nhiều dấu ấn trong sự kết nối ngày càng tiện lợi giữa người dân và chính quyền.

Từ dịch vụ công trực tuyến đến các tiện ích cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Qua một năm triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử, đồng thời với thực hiện chủ đề năm 2019 về đột phá cải cách hành chính, TPHCM đã có bước đột phá nhất định trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử. Hiện nay, TPHCM cung cấp 1.070 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3: 826 dịch vụ; mức độ 4: 244 dịch vụ). Các sở – ban – ngành, UBND quận – huyện đã triển khai hệ thống một cửa điện tử, ISO điện tử giúp lãnh đạo hoàn toàn có thể giám sát được tình trạng xử lý hồ sơ của đơn vị, biết được nguyên nhân trễ hạn thông qua báo cáo tổng hợp tự động qua phần mềm và tin nhắn. TPHCM cũng đã triển khai hệ thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai tại Trung tâm dữ liệu của TPHCM.

Trong nhiều ngành, lĩnh vực cụ thể, nhiều thông tin đã được cung cấp cho người dân thông qua cổng thông tin hoặc ứng dụng trên điện thoại di động. Cụ thể như: Trong lĩnh vực giao thông, cổng thông tin giao thông cung cấp trực tuyến cho người dân các thông tin liên quan về tình hình giao thông, các tiện ích trong quá trình tham gia giao thông theo thời gian thực. Ở lĩnh vực giáo dục, TPHCM triển khai Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục với hơn 1.660 website thành viên của các đơn vị giáo dục. TPHCM đã thử nghiệm Cổng thông tin công khai các dịch vụ giáo dục. Trong lĩnh vực y tế, TPHCM triển khai Cổng thông tin của ngành y tế, cung cấp nhiều chuyên mục thuộc các lĩnh vực khám chữa bệnh, y tế dự phòng, cải cách hành chính; người dân có thể tra cứu trực tuyến về giấy phép, phạm vi hoạt động chuyên môn của cá nhân người hành nghề và cơ sở y tế. Trong lĩnh vực chống ngập nước, thành phố đã triển khai Cổng thông tin Hệ thống thoát nước thành phố. Qua đây, người dân có đầy đủ các thông tin về ngập lụt, khí tượng thủy văn… nhằm giúp chủ động ứng phó để giảm nhẹ thiệt hại do ngập lụt gây ra. Ở lĩnh vực quy hoạch, TPHCM triển khai ứng dụng Thông tin quy hoạch TPHCM, trong đó đã cung cấp dưới dạng bản đồ hình ảnh các thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch cao độ nền với quy mô trên toàn địa bàn thành phố, cung cấp dưới dạng dữ liệu số các thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch cao độ nền tại khu vực trung tâm hiện hữu thành phố (930ha), Thủ Thiêm, quận 12 và quận Thủ Đức.

Các mô hình quận, huyện trực tuyến, Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp (1022) được triển khai rộng rãi cũng đã mang lại sự thuận lợi cho sự tương tác giữa người dân, tổ chức với các cơ quan nhà nước, cũng như tạo điều kiện tốt hơn để người dân, tổ chức tham gia giám sát, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao giải thưởng sáng tạo TPHCM năm 2019

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao giải thưởng sáng tạo TPHCM năm 2019. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực hiện quá trình chuyển đổi số để hướng đến chính quyền số

Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố đóng vai trò định hướng và đồng bộ hóa các ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố. Cấu phần quan trọng trong Kiến trúc chính quyền điện tử là nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung – nền tảng quan trọng để đảm bảo tích hợp, liên thông các hệ thống thông tin ở TPHCM. Từ đó, phát huy trách nhiệm và tính chủ động của thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM, Chính quyền TPHCM tập trung chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái ứng dụng CNTT của bộ máy chính quyền thành phố, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của một đô thị thông minh. Quá trình chuyển đổi thực hiện từng bước để đến năm 2025, TPHCM đồng bộ, liên thông cho các hệ thống thông tin, khai thác tối đa công nghệ mới và nguồn lực xã hội để phục vụ cho phát triển, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của người đứng đầu trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, kết nối của hệ thống…

Chặng đường xây dựng Chính quyền điện tử TPHCM còn tiếp tục đến năm 2025 với rất nhiều công việc phải tập trung thực hiện. Trước mắt, trong năm 2020, TPHCM tập trung hoàn thiện thể chế, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM, thực hiện nhanh quá trình chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số.

Để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, TPHCM vừa ban hành Quy chế tích hợp và vận hành Kho dữ liệu dùng chung để tạo hành lang pháp lý tích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có của thành phố về Kho dữ liệu dùng chung; đồng thời, nghiên cứu xây dựng phương án kết nối cơ sở dữ liệu hiện có của thành phố với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành. Việc tổ chức khai thác Kho dữ liệu dùng chung nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố, đồng thời cung cấp các tiện ích khai thác dữ liệu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Một thông điệp chắc chắn rằng, dữ liệu dùng chung là nguồn lực, là tài sản quý giá của thành phố. Chính quyền TPHCM sẵn sàng mở ra các kênh chia sẻ dữ liệu, thông tin giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng. Bằng cách tích hợp và sẻ chia dữ liệu dùng chung, chúng ta cùng tiếp cận, khai thác để phát huy thế mạnh và cùng đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử trên địa bàn TPHCM gắn bó chặt chẽ với xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, TPHCM triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số và đáp ứng các mục tiêu chiến lược của TPHCM về phát triển thành một đô thị thông minh. Qua đó, hỗ trợ hiệu quả các chương trình đột phá của thành phố, đặc biệt là chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Xuyên suốt hành trình triển khai thực hiện chính quyền điện tử, TPHCM không ngừng đột phá cải cách hành chính nhằm chạm đến trái tim người dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo cho hiệu quả của việc thực hiện. Trong từng lộ trình, việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử TPHCM cũng đều nhất quán lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; việc cải tiến quy trình nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước cho liên thông với nhau cũng xuất phát từ mục tiêu cuối cùng là để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Một số tiện ích cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp:

– Hệ thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai: https://motcuadatdai.tphcm.gov.vn

– Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin (1022): https://1022.tphcm.gov.vn

– Cổng thông tin giao thông: http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn

– Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục: http://dichvugiaoduc.hcm.edu.vn

– Cổng thông tin Hệ thống thoát nước: https://chongngap.hochiminhcity.gov.vn

– Cổng thông tin quy hoạch: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn

– Các ứng dụng tương tác trực tuyến giữa người dân và UBND quận, huyện

Nguồn: Ông Nguyễn Thành Phong

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM


Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm Epicor ERP ở châu Á Thái Bình Dương. Cùng hưởng ứng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp nhiều ngành công nghiệp khác nhau lựa chọn giải pháp phù hợp với mình. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

Tp. Hồ Chí Minh phát triển đô thị thông minh

Đô thị thông minh – hướng phát triển bền vững cho Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai mạnh mẽ các nội dung nhằm giúp việc điều hành thuận lợi hơn, tháo gỡ những tồn tại trong phát triển trở thành đô thị thông minh.

Với Đề án “Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, Tp. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai mạnh mẽ các nội dung nhằm giúp việc điều hành thuận lợi hơn, tháo gỡ những tồn tại trong phát triển. Những kết quả ban đầu đã được hình thành từ đề án, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, thúc đẩy thành phố phát triển bền vững hơn.

Một góc TP HCM 2020

Một góc TP HCM hiện nay – Ảnh: An Hiếu

* Những “mô hình mẫu”

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh, sau hai năm triển khai, thành phố đã đạt được một số kết quả trong giai đoạn 1 của 4 trụ cột thuộc đề án, bao gồm xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế – xã hội; thành lập Trung tâm an toàn thông tin.

Cùng với đó, thành phố đã ban hành và tổ chức triển khai chính quyền điện tử. Đây là “khung nền tảng”, làm cơ sở triển khai cho các đơn vị. Thực tế, một số sở, ngành, địa phương của thành phố đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng phát triển và định hướng của thành phố để ứng dụng vào thực tiễn.

Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, dù mới triển khai xây dựng đô thị thông minh, nhưng người dân Thành phố đã bắt đầu được hưởng các tiện ích mang lại. Các đơn vị đã cung cấp một số tiện ích cho người dân như: cảnh báo ngập, tra cứu thông tin quy hoạch, tra cứu tình hình giao thông qua camera, đăng ký khám bệnh và tự tra cứu giá dịch vụ, giá thuốc tại một số bệnh viện… Điều này giúp người dân có được những trải nghiệm mới khi sử dụng các ứng dụng thông minh.
Chỉ với một màn hình trong phòng làm việc hoặc thiết bị di động được kết nối internet, quản lý của đơn vị có thể theo dõi, giám sát các hoạt động toàn khu vực, với những ứng dụng thông minh… Mô hình này được Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) triển khai khoảng một năm nay và mang lại hiệu quả trong quản lý và giá trị kinh tế. Đó là thành quả từ ứng dụng “Hệ thống giám sát điều hành Công viên Phần mềm Quang Trung”, được tích hợp từ nhiều phân hệ khác nhau trong nội khu.

Với hơn 20.000 người đang sinh sống, học tập, hiện QTSC được xem như một đơn vị hành chính thu nhỏ và là “mô hình mẫu” về đô thị thông minh của thành phố. Khu phần mềm này có đầy đủ yếu tố của một khu dân cư thu nhỏ với nhà ở, biệt thự, chung cư, nhà hàng, hệ thống các trường học, trạm y tế, cộng đồng doanh nghiệp, các trung tâm vui chơi, giải trí…

Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Phần mềm Quang Trung, QTSC được xem như mô hình tiên phong, là phiên bản thử nghiệm cho đô thị thông minh và sẵn sàng chia sẻ với Tp. Hồ Chí Minh. Hi vọng hệ thống này có thể triển khai rộng rãi, chia sẻ với cộng đồng cho phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Tuy vậy, việc triển khai không đơn giản, mà phải trên nền tảng sẵn có về công nghệ và có đủ chuyên môn, năng lực vận hành hệ thống.

Trong Đề án đô thị thông minh, Tp. Hồ Chí Minh đã chọn thực hiện thí điểm tại Quận 1 và Quận 12, đến nay cũng đã cho ra những “sản phẩm” cụ thể, góp phần định hình “mô hình thông minh” tại địa phương. Hiện Quận 1 đã triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh đặt tại trụ sở UBND Quận 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 cho biết, Trung tâm đã tích hợp hệ thống camera tại địa bàn dân cư và trụ sở Công an 10 phường trên địa bàn với trên 750 mắt camera, đầu tư lắp đặt các camera quan sát tầm xa tại các vị trí trọng điểm phục vụ an ninh trật tự trên địa bàn. Hơn một năm thí điểm, hệ thống đã hỗ trợ, phục vụ tốt cho đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày lễ, tết…; phòng chống các tình huống bạo động, biểu tình, các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong khi đó, tại Quận 12, địa phương cũng đã triển khai xây dựng Trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh đặt tại trụ sở Công an quận, tích hợp hơn 600 camera hiện hữu tại các khu dân cư. Quận cũng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, cụ thể triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm quản lý hồ sơ hành chính; hệ thống quản lý địa bàn khu dân cư; hệ thống thông tin quản lý quy hoạch; triển khai ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý đô thị, tài nguyên môi trường…

Từ năm 2015, Thành phố đã đưa các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào Chương trình kích cầu với mức hỗ trợ lãi suất mỗi dự án lên tới 100 tỷ đồng. Thành phố cũng đã tích hợp một số lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào Đề án đô thị thông minh, điều này được kỳ vọng như một hạt nhân để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn thành phố. Hiện Tp. Hồ Chí Minh đang triển khai nghiên cứu xây dựng Chương trình “Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2025”.

* Tiện ích cho người dân

Dù mới triển khai Đề án đô thị thông minh gần 2 năm, nhưng nhiều lĩnh vực của thành phố đã có những bước đi cụ thể, giúp việc quản lý, điều hành được thuận lợi; người dân cũng bước đầu được thụ hưởng những thành quả của đề án này.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh, một trong những trụ cột của đề án, đã triển khai thí điểm kết nối, tích hợp dữ liệu các hệ thống hơn 1.000 camera giám sát của Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận. Hệ thống này có thể phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc 50 camera gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện loại phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh trật tự.

Theo ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở Giao thông Vận tải), chức năng giám sát giao thông được thực hiện với 762 camera giám sát giao thông ở nút giao thông trọng điểm, các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông… kết nối về trung tâm quản lý và điều hành giao thông. Nhân viên vận hành sẽ ghi nhận tình hình giao thông tại các địa điểm để thông báo cho các đơn vị kịp thời xử lý các tình huống gây ùn tắc giao thông cũng như thông tin các sự cố tai nạn giao thông trên địa bàn.

Với hệ thống camera này, những sự cố giao thông, thông tin ùn tắc giao thông được thông báo thường xuyên trên hệ thống, ứng dụng thông tin giao thông. Cũng trên nền bản đồ giao thông, các thông tin về những điểm ngập thường xuyên được cập nhật trên cổng thông tin Hệ thống thoát nước và ứng dụng UDI Maps… Những ứng dụng này giúp người dân có thể nắm bắt, lựa chọn các cung đường di chuyển thuận lợi hơn, tránh bị kẹt xe, ngập nước; giúp người dân chủ động ứng phó để giảm nhẹ thiệt hại do ngập lụt gây ra…

Cùng với vấn đề giao thông và ngập nước (vốn gắn liền với “đặc trưng” thành phố) thì lĩnh vực y tế cũng được Tp. Hồ Chí Minh chú trọng để phục vụ tốt hơn cho người dân. Hiện ngành y tế đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu của trên 6.000 cơ sở cung ứng thuốc tại thành phố với cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành; tăng thêm tiện ích cho người dân khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh cho biết, ứng dụng công nghệ thông minh tại các cơ sở khám, chữa bệnh cũng là tạo điều kiện cho các bác sỹ tiếp cận kiến thức khoa học mới, kỹ thuật mới; giảm thiểu các nguy cơ sai sót ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn người bệnh. Điều này cũng giúp giảm các thủ tục hành chính, giấy tờ trong bệnh viện; bác sỹ tuyến dưới có thể kết nối dễ dàng với tuyến trên để hội chẩn, tư vấn.

Trên thực tế, trong giai đoạn đầu thực hiện Đề án đô thị thông minh, thành phố cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề công nghệ. Hiện nhiều công nghệ của các ngành, địa phương đã lạc hậu, thiếu đồng bộ nên không kết nối được với nhau, không nết nối về trung tâm điều hành.

Tại Hội nghị sơ kết Đề án đô thi thông minh, Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trên cơ sở kết quả triển khai, các đơn vị, quận huyện cần xây dựng “khung” chung để các địa phương triển khai đồng bộ; trong đó, cần xác định rõ mục tiêu, đối tác công nghệ trong thời gian tới; ký kết hợp tác với những cam kết cụ thể. Thành phố phải xác định rõ từng vấn đề hợp tác, định hướng cơ chế tài chính cho phù hợp; cách thức hợp tác với người dân, khuyến khích người dân tham gia đề án.

Từ kết quả tích cực ban đầu, những tiện ích người dân bước đầu được thụ hưởng sẽ là “động lực” để Tp. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai xây dựng đô thị thông minh. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đề án được kỳ vọng sẽ đem lại sự phát triển nhanh, bền vững và giải quyết những tồn tại của thành phố hiện nay./.

Nguồn: Tiến Lực


Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm Epicor ERP ở châu Á Thái Bình Dương. Cùng hưởng ứng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp nhiều ngành công nghiệp khác nhau lựa chọn giải pháp phù hợp với mình. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

Doanh nghiệp chuyển hướng tìm nguồn nguyên liệu để sản xuất

Doanh nghiệp chuyển hướng tìm nguồn nguyên liệu để sản xuất

Tại Hải Phòng, các doanh nghiệp chủ động được nguồn cung nguyên liệu vẫn ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, sự ổn định này không đồng đều tại các công ty, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
*Doanh nghiệp thích ứng thời cuộc

Công ty TNHH Regina Miracle International tại Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng là doanh nghiệp chuyên về  thiết kế và sản xuất thời trang nội y, quần áo thể thao, giày thể thao cho các thương hiệu hàng đầu thế giới. Công ty cũng là doanh nghiệp có đông lao động thuộc top đầu Hải Phòng với trên 35.000 người đang làm việc.

Doanh nghiêpk trong khu sản xuất VSIP tại Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Tại Công ty TNHH Regina Miracle International, ngoài nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước trên thế giới, công ty cũng có 2 nhà cung ứng đặt nhà máy tại Việt Nam.

Do đó, doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định, đời sống người lao động đảm bảo với thu nhập trung bình từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Một số bộ phận vẫn được huy động làm thêm giờ theo quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ các đơn hàng, đồng thời cải thiện thu nhập người lao động. Hiện công ty tiếp tục tuyển dụng lao động ở nhiều vị trí để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cũng là doanh nghiệp chuyên về may mặc và là đối tác của các doanh nghiệp thời trang lớn trên thế giới, Công ty TNHH Crystal Sweater Việt Nam tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ Hải Phòng có trên 1.700 lao động. Đại diện công ty này cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Trong tuần vừa qua, tại một số bộ phận, người lao động làm việc tăng ca theo thời gian quy định của pháp luật để đảm bảo tiến độ sản xuất, kinh doanh; không có hiện tượng người lao động phải ngừng, nghỉ việc do thiếu nguyên liệu đầu vào. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu, công ty tiếp tục nhập khẩu qua đường bộ.

Tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu mới cũng là hướng đi của một số doanh nghiệp tại Hải Phòng. Công ty TNHH Jasan Việt Nam, Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng chuyên sản xuất tất để xuất sang thị trường Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ.

Trước đây, nguồn cung nguyên liệu của công ty chủ yếu đến từ doanh nghiệp Trung Quốc thì hiện tại đã chuyển hướng mua nguyên liệu từ Ấn Độ, Bangladesh.

* Cần liên thông, kết nối

Dù doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động song tác động của dịch COVID-19 làm giảm đáng kể sản lượng sản xuất của Công ty TNHH Bluecom Vina, Khu Công nghiệp Tràng Duệ. Công ty này chuyên sản xuất tai nghe điện tử và linh kiện điện tử để xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu, châu Mỹ.

Ông Trần Văn Tú – Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bluecom Vina cho biết, cũng giống như các doanh nghiệp khác, nguồn nguyên liệu của đơn vị chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Dịch COVID-19 đã tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu nên trong 2 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa của công ty giảm trên 35% so với 2 tháng cuối năm 2019.

Theo ông Trần Văn Tú, việc tối kỵ đối với doanh nghiệp sản xuất là phải dừng hoạt động của dây chuyền. Do đó, để đảm bảo duy trì hoạt động, công ty triển khai các giải pháp như giảm kế hoạch sản xuất, hạn chế việc tăng ca của người lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp mong muốn sẽ thực hiện các thủ tục kê khai hải quan xuất nhập khẩu nhanh chóng, thuận tiện.
Bà Đào Thị Kim Ngân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng cho biết, tại thành phố, trên 80% doanh nghiệp nhập nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Việc tìm nguồn nguyên liệu thay thế phải có sự hợp tác của nhiều phía; trong đó có Bộ Công Thương và thành phố Hải Phòng.

Còn theo ông Bùi Ngọc Hải – Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, dưới sức ép về thiếu nguồn nguyên liệu và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu thì đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước nhất là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, bao bì kết nối với doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu.

Trong cuôc họp gần đây của thành phố Hải Phòng với các doanh nghiệp để ứng phó với dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành khẳng định, địa phương này sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Hải Phòng yêu cầu các sở ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, rà soát vướng mắc, khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất. Cục Thuế Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp qua công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, không để ách tắc trong sản xuất kinh doanh./.

Nguồn: Minh Thu/TTXVN


Giải pháp giúp các lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất chủ động tìm được nguồn nguyên liệu là một hệ thống dự liệu liên tục được cập nhật và có thể dự báo cung cầu. Đã đến lúc các doanh nghiệp sản xuất phải số hoá báo cáo cũng như các hoạt động điều hành khác để tránh tình trạng bị đứt dây chuyền. Nói cách khác, họ cần được ERP hoá.

Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm Epicor ERP ở châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã hỗ trợ doanh nghiệp nhiều ngành công nghiệp khác nhau lựa chọn giải pháp phù hợp với mình. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

thách thức và cơ hội trong COVID-19

Dịch COVID-19 – biến thách thức thành cơ hội

Cuộc chiến” với dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới, khó khăn và thách thức hơn khi nó ở cấp độ toàn cầu. Kinh tế bị ảnh hưởng, mọi mặt của đời sống – xã hội bị tác động. Nhưng dịch COVID-19 cũng chính là “phép thử” để khẳng định bản lĩnh lãnh đạo, điều hành của Chính phủ và tinh thần kiên cường, vượt khó của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong thách thức luôn có cơ hội để thay đổi và phát triển. Gần 2 tháng đồng lòng chiến đấu với dịch bệnh, phía trước dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng đất nước đã có những chuyển đổi mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực. Công nghệ 4.0 được ứng dụng triệt để trong điều hành, quản lý; thủ  tục hành chính rườm rà được bãi bỏ; năng lực y tế của Việt Nam được thế giới đánh giá cao; giáo dục có những bước “chuyển mình”, đổi mới…

Bắt đầu từ số báo này, Lao Động thực hiện chuyên đề “Dịch COVID-19 – biến thách thức thành cơ hội” để nhìn lại tổng thể bước đi của đất nước ở tất cả các lĩnh vực. Để thấy trong khó khăn, Đảng, Chính phủ luôn nhận được niềm tin và sự đồng hành, tiếp sức của nhân dân. Với những “liều vaccine” ấy, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng được dịch bệnh.

2020 là một năm rất đặc biệt với nhiệm kỳ Chính phủ khóa 14, một năm để thử thách bản lĩnh và trí tuệ qua công tác phòng chống dịch COVID-19. Chống dịch có nhiều cách, Chính phủ đã và đang tiếp tục quyết liệt, kiên trì mục tiêu xây dựng “Chính phủ điện tử”, bỏ các rào cản nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

8 giờ sáng, thay vì phải đến cơ quan như thường lệ, chị Trần Thị Như Quỳnh (26 tuổi, quê Phú Thọ), chuyên viên của một công ty truyền thông trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) được làm việc tại nhà. Chị Quỳnh cho biết, thời gian này, công ty cho khoảng 70% nhân viên được làm việc từ xa. Các cuộc họp được “kích hoạt” chế độ online. “Họp online”, làm việc trực tuyến cũng là lựa chọn của nhiều cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Một trong những cơ quan tiên phong trong thực hiện họp, xử lý công việc trực tuyến là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để các cuộc họp trực tuyến được thông suốt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã quán triệt tinh thần ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành phải được “thấm” đến từng cán bộ, nhân viên. Các cuộc họp tháo gỡ vướng mắc với địa phương cũng được chuyển sang hình thức làm việc mới này, đem lại hiệu quả cao trong công tác phối hợp, quản lý, điều hành trong công việc.

Tại Bộ Y tế, trong ngày mồng 4 và mồng 5 Tết Canh Tý, hàng trăm kỹ sư của Viettel đã phối hợp lắp đặt 21 cầu truyền hình tại 21 bệnh viện lớn trên cả nước để đảm bảo công tác giao ban điều hành dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. Với hệ thống này, Bộ Y tế đã trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quá trình điều trị, góp phần chữa khỏi cho 16 ca bệnh đầu tiên, kể cả ở tuyến cơ sở. Từ đó đến nay, hệ thống này vẫn phát huy tác dụng, kịp thời truyền đi những chỉ đạo quan trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Bộ LĐTBXH những ngày qua cũng chuyển các cuộc họp tập trung sang họp trực tuyến. Công việc này không hề gặp khó khăn, ngược lại, đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian làm việc.

Kể từ khi cách ly tại nhà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vẫn điều hành mọi công việc thông qua email, phần mềm quản trị nội bộ theo chương trình Chính phủ điện tử. Các cuộc họp hầu hết đều chuyển qua hình thức online, nhờ đó công việc quản lý, điều hành không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Với các bộ ngành khác, công nghệ thông tin cũng được ứng dụng triệt để.

4 năm trước, khi bắt đầu nhiệm kỳ, với tinh thần Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, trước hết là phổ cập hệ thống xử lý văn bản tại các bộ, ngành. Những năm qua, các bộ ngành, địa phương đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính. Và trong những ngày cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19, Chính phủ điện tử đã phát huy tác dụng hơn bao giờ hết.

Không còn cảnh người dân xếp hàng dài ở cơ quan công quyền chờ giải quyết thủ tục hành chính. Các cuộc họp chỉ đạo đều được thực hiện online, kết nối trực tiếp với các địa phương. Trong khó khăn, thách thức mà dịch bệnh gây ra, càng cho thấy tính ưu việt của việc xây dựng Chính phủ điện tử trong việc kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Năm 2019 được coi là dấu mốc quan trọng cho quá trình chuyển đổi số của Chính phủ khi Trục liên thông văn bản quốc gia được đưa vào vận hành. Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng được khai trương góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  Nhưng năm 2020 sẽ là một mốc đặc biệt với nhiệm kỳ Chính phủ khóa 14, một năm để thử thách bản lĩnh và trí tuệ.

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chấp nhận hy sinh một phần tăng trưởng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Chỉ đạo này đã nhận được sự ủng hộ của người dân cả nước. Để ổn định tình hình kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân, Chính phủ đã xác định mục tiêu kép là vừa tích cực, chủ động, quyết liệt trong việc phòng chống dịch, đồng thời cũng phải tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh để ổn định và phát triển kinh tế. Giải pháp được đưa ra để kịp thời ứng phó là cải cách mạnh mẽ thể chế, kiên quyết gỡ bỏ các rào cản, xốc lại quản lý điều hành của bộ máy công quyền và huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch bệnh, phát triển đất nước.

Những bước tiến của xây dựng Chính phủ điện tử. Infographic: Văn Thắng

Và để kịp thích ứng phó với tình hình mới, ngày 13.3.2020, Văn phòng Chính phủ đã công bố tích hợp thêm 15 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó có các dịch vụ như thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính…

Việc này không chỉ góp phần minh bạch hóa mà còn giúp giảm thời gian và chi phí để người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Trong bối cảnh toàn dân đang chống dịch, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn có ý nghĩa cấp bách, quan trọng, góp phần giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch, ngoài ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, chúng ta còn tận dụng khai thác mọi nguồn lực để tuyên truyền cho người dân. Từ báo đài, tin nhắn SMS, phát tờ rơi, tặng khẩu trang, nước rửa tay khô miễn phí, đến cả loa phường cũng “lội ngược dòng”, phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền. Dịch bệnh đem đến những thách thức, nhưng cũng là cơ hội để khẳng định năng lực điều hành của Chính phủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm Epicor ERP ở châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã hỗ trợ doanh nghiệp nhiều ngành công nghiệp khác nhau lựa chọn giải pháp phù hợp với mình. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

xu hướng quản trị đột phá trong 2020 mà bạn phải biết

7 xu hướng quản trị doanh nghiệp đột phá trong năm 2020

Đón đầu ngay những xu hướng quản trị mới nhất trong năm 2020 để tạo lợi thế cạnh tranh vững chắc cho doanh nghiệp của bạn.

 

Bài toán phát triển và tăng trưởng lợi nhuận trong doanh nghiệp, về mặt lý thuyết, có hai cách tiếp cận điển hình: Thứ nhất, tìm cách bán ra nhiều sản phẩm/ dịch vụ hơn, và thứ hai, tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí vận hành.

Tuy nhiên, với thị trường kinh doanh đang ngày một cạnh tranh như hiện nay, việc bạn cố gắng bán ra thật nhiều sản phẩm/ dịch vụ là vô cùng khó khăn. Thực tế, nội chỉ riêng việc giữ vững doanh số trước hàng trăm đối thủ, hàng nghìn sản phẩm đối chọi, đã là một vấn đề khiến nhiều người phải đau đầu suy nghĩ.

Bởi vậy, để tạo ra bánh đà phát triển cho doanh nghiệp, lý tưởng nhất, bạn hãy tìm kiếm lời giải cho bài toán tối ưu hoạt động vận hành trước tiên.

Đây là bài toán gần như không chịu tác động từ bất cứ sự cạnh tranh nào của đối thủ, nên việc làm chủ nó sẽ trở nên tương đối dễ thở. Hơn thế, lợi ích mà nó đem lại là cũng chẳng thể xem thường: Thử nghĩ xem, nếu bạn đang có 500,000 quy trình/ năm, thì với mỗi 2.000 đồng bạn tối ưu được/ quy trình, bạn đã tiết kiệm được 1 tỷ đồng/ năm –  một con số không quá lớn với những doanh nghiệp tầm cỡ, nhưng cũng không hề nhỏ khi được sử dụng để đầu tư vào các chiến lược phát triển khác.

Nút thắt lớn nhất của bài toán này mà bạn phải đối mặt có lẽ chính là ở sự ra đời nhiều đến chóng mặt của những làn sóng, xu hướng quản trị vận hành mới – mà trên thực tế, không phải xu hướng nào cũng tốt, cũng hiệu quả.

Hiểu được điều này, Base Resources, sau quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, đã tổng hợp trong bài viết dưới đây những xu hướng quản trị vận hành nổi bật nhất trong năm 2020. Hi vọng, qua đây, bạn có thể lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp để xô đổ những mục tiêu trong năm mới.

Phần lớn bộ phận nhân lực lao động hiện nay thuộc thế hệ Y (Millennials, sinh năm 1980 – 1995), đi làm không chỉ để kiếm tiền mà còn để thỏa mãn niềm đam mê và hướng tới sự cân bằng giữa công việc-cuộc sống. Cũng vì thế mà đội ngũ nhân viên này thường trở nên “kén chọn”, không dễ dàng bán rẻ chất xám và sức lao động của mình.

Nhiều số liệu chỉ ra rằng, hoạt động cải thiện EX, ngoài việc đóng góp chung vào hiệu quả tuyển dụng, giữ chân nhân viên, còn có tác động vô cùng tích cực tới lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp. Theo nghiên cứu của Jacob Morgan, tác giả của 2 cuốn sách nổi tiếng “The Future of Work” và “The Employee Experience Advantage”, những tổ chức tập trung đầu tư mạnh tay nhất vào việc nâng cao EX được:

• Liệt kê nhiều hơn 11,5 lần trong danh sách những công ty có môi trường làm việc tốt nhất trên Glassdoor.

• Xếp hạng cao hơn 4,4 lần trong danh sách những công ty được săn đón nhiều nhất trên Linkedin

• Thống kê có lợi nhuận cao gấp 4 lần và doanh thu cao gấp 2 lần số doanh nghiệp vẫn còn đang loay hoay chưa áp dụng một chiến lược nâng cao EX nào.

Đây là những con số ấn tượng, biến EX trở thành một trong những xu hướng sẽ được quan tâm nhất trong năm 2020.

Rõ ràng, để nhận được sự phục vụ của lớp người lao động này, các chính sách phúc lợi và lương thưởng cũ kỹ là không đủ. Do đó, ngày càng nhiều các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh mẽ hơn cho các chiến lược cải thiện trải nghiệm nhân viên (Employee Experience – EX), nhằm tăng lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút ứng viên, cũng như khuyến khích họ ở lại với tổ chức của mình.

Có lẽ không quá bất ngờ khi việc giao tiếp và cộng tác trên kênh điện thoại là xu hướng tiếp theo các doanh nghiệp nên để mắt tới trong năm 2020. Có thể nói, nếu các hoạt động vận hành và giao tiếp nội bộ của bạn chưa được tối ưu để sử dụng linh hoạt trên các kênh di động, thì doanh nghiệp của bạn đang đánh mất đi những lợi thế cạnh tranh rất quan trọng!

Ngoài việc là một trong những phương tiện giao tiếp, cộng tác phổ biến nhất trên thế giới với số lượng người dùng lên tới 5,11 tỉ người (2019), cách kênh giao tiếp linh hoạt trên điện thoại còn đem lại những lợi ích cho doanh nghiệp như:

Cải thiện trải nghiệm tổng thể của nhân viên về môi trường làm việc: Với việc cung cấp một kênh chia sẻ, kết nối và tiếp cận thông tin linh hoạt, nhanh chóng, nhân viên cũng sẽ dễ dàng công tác làm việc với nhau hơn, qua đó gia tăng mức độ hài lòng cũng như năng suất làm việc.

Tăng cường khả năng tiếp nhận và phản hồi theo theo thời gian thực: Các kênh giao tiếp di động, với tốc độ truyền tin nhanh chóng sẽ thay thế dần những giải pháp cũ kỹ như email, vốn được cho là thủ phạm gây rối loạn luồng thông tin làm việc bấy lâu nay.

Nâng cao khả năng truy cập và cộng tác làm việc cho nhân viên hoạt động trong những điều kiện đặc biệt: Đối với những nhân viên phải di chuyển thường xuyên hay trực tiếp tham gia vào các ngành nghề phục vụ/ dịch vụ, rõ ràng việc kè kè bên chiếc máy tính để cập nhật thông tin là bất khả thi. Vì vậy các kênh giao tiếp trên điện thoại sẽ là sự lựa chọn lý tưởng hơn để làm việc với những cá nhân này.

Hiện nay, gần như tất cả các phần mềm quản lý công việc đều hỗ trợ trên nền tảng điện thoại, điều này khiến cho việc cộng tác càng trở nên dễ dàng, và giao tiếp qua điện thoại dần trở thành xu hướng không thể thay thế. Base Wework là một phần mềm phổ biến đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đón đầu xu thế này.

Có thể dễ dàng nhận thấy, các doanh nghiệp hiện nay đã và đang đang phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng này: các ngành nghề sản xuất dần thay thế con người bằng những dây chuyền hiện đại, còn với mảng hoạt động dịch vụ, các công cụ đặt phòng trực tuyến hay chat bot tự động cũng đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Với việc nhường lại cho máy móc xử lý các tác vụ phổ thông, mang tính chất lặp lại, doanh nghiệp sẽ giải phóng được thời gian cho nhân viên để tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn. Không còn tình trạng lãng phí thời gian, nhân lực cho những công việc thiếu phù hợp, hoạt động vận hành của doanh nghiệp sẽ từ đó trở nên trơn tru và hiệu quả hơn rất nhiều.

Tiếp tục xuất hiện trong năm 2020 như một mũi nhọn vận hành của các doanh nghiệp số kiểu mẫu, tự động hóa sẽ buộc phải có những bước chuyển mình mới mẻ để đảm bảo thích ứng được với những nhu cầu khắt khe của thị trường.

Những “thượng đế” ngày nay đang trở nên khó tính hơn bao giờ hết, nên họ sẽ không thể tiếp nhận sản phẩm/ dịch vụ của một cách dễ dàng nữa. Mọi trải nghiệm, mọi điểm chạm tương tác giữa họ và doanh nghiệp giờ đây đều quan trọng. Và nếu như chúng không được cá nhân hóa đến độ chín nhất định, thì xin chia buồn, sản phẩm/ dịch vụ của bạn sẽ chỉ mãi nằm gọn trong “kho” mà thôi!

Bởi vậy, không chỉ dừng lại ở tốc độ giải quyết các tác vụ nữa, trong năm tới, các công cụ, kênh tự động hóa phải đảm bảo được yếu tố cá nhân hóa trải nghiệm và nội dung tương tác với khách hàng. Dĩ nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng với sự giúp sức của các công nghệ tân tiến như AI hay Machine Learning, doanh nghiệp đang có những trợ thủ đắc lực và không ít cơ hội để chung tay phát triển.

Trong thực tiễn hoạt động quản trị, đôi khi các cấp lãnh đạo không hề nắm bắt được những hoạt động, công việc đang trực tiếp được tiến hành từ phía nhân viên. Do vậy, những quyết định của họ đôi phần sẽ trở nên thiếu phù hợp khi được đưa vào thực tiễn vận hành.

Do đó, ngoài việc phân tích những chỉ số liên quan tới quản trị hay kinh doanh thông thường, việc thu thập ý kiến phản hồi từ nhân viên để phát hiện những điểm nóng đang trực tiếp diễn ra cũng là xu hướng các nhà quản lý cần chú ý trong năm 2020.

Không chỉ là hình thức quản trị rủi ro nhãn tiền hiệu quả, việc thu thập phản hồi của nhân viên còn để lại những tác động vô cùng tích cực tới sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp. Với việc tự do ngôn luận, bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình trong nội bộ tổ chức, nhân viên sẽ cảm thấy được tin tưởng và trân trọng hơn rất nhiều, qua đó gắn kết hơn với tập thể.

Kết quả đánh giá hiệu suất nhân viên chính là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp xây dựng những kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn lực con người hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động vận hành.

Vậy nhưng, hiện có tới 90% các nhà quản lý đều đang thừa nhận hoạt động đánh giá nhân viên hiện tại của tổ chức họ không phản ánh được chính xác hiệu suất làm việc của người lao động.

Vấn nạn này xảy ra, khi trong quá trình đánh giá nhân viên, nhà quản lý thường mắc phải 5 sai lầm phổ biến sau: đánh giá nhân viên một chiều, không nắm được nhân viên đang làm gì, thiếu tiêu chí đánh giá minh bạch, không đánh giá bao quát nhân viên trong thời gian dài, truyền đạt kết quả đánh giá theo cách tiêu cực. Những sai lầm đó dẫn tới việc sai lệch kết quả đánh giá, về lâu dài dễ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ.

Để thoát khỏi những sai lầm phổ biến này, đồng thời triển khai những hoạt động đánh giá hiệu quả hơn, việc tiếp cận và phân tích hiệu suất làm việc của nhân viên dựa trên dữ liệu là vô cùng cần thiết. Với dữ liệu, và hoàn toàn chỉ dữ liệu, bạn hoàn toàn có thể loại bỏ những biến số sai lệch từ những định kiến sai lầm phổ biến, nhờ vậy có những phép đo và phân tích kết quả làm việc toàn diện, chính xác hơn nhiều lần.

Xu hướng này sẽ ngày càng được củng cố vững chắc trong năm 2020, khi không ít những phần mềm cộng tác, quản lý công việc đã ra đời để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy văn hóa làm việc dựa trên số liệu. Không chỉ kho lưu trữ công việc minh bạch, các công cụ hiện đại còn là những kênh tham chiếu tuyệt vời để đánh giá nhân viên qua các tính năng nhắc việc, tổng hợp và báo cáo kết quả mạnh mẽ.

Thói quen chi tiêu của người tiêu dùng ngày càng trở nên khó lường, thị trường sản phẩm/ dịch vụ cũng trở nên biến động hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp nhiều lúc sẽ phải đối diện với 2 tình thế:

Quá nhiều mặt hàng tồn kho sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng tới dòng tiền trong doanh nghiệp. Nhưng ở một chiều hướng khác, việc dự trữ thiếu hụt so với nguồn nhu cầu thực tế cũng là một trở ngại lớn ảnh hưởng trực tiếp lên các hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Vậy nên, trong năm 2020, hoạt động quản trị vận hành sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển các chuỗi cung ứng đáp ứng được những yêu cầu “khó chiều” của nền kinh tế. Chúng phải đảm bảo được việc sản xuất ổn định, tuy nhiên cũng đồng thời có khả năng ứng biến linh hoạt, thay đổi kịp thời theo chiều hướng tiêu dùng của khách hàng và thị trường.

Vai trò của các giám đốc vận hành trong năm 2020 sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều: Họ cần phải hiểu rõ những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của tổ chức, từ đó đưa ra những phương án kiểm soát chúng để tạo lợi thế cho doanh nghiệp.

Câu chuyện lúc này sẽ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, tối ưu hóa các hoạt động, chi phí vận hành trong doanh nghiệp nữa. Mà đã nói đến kinh doanh, chúng ta không thể nào không nhắc tới khách hàng. Nhiệm vụ của người làm quản trị giờ đây sẽ phải gắn liền với người tiêu dùng, soi chiếu thêm vào các tác vụ bên lề như kiểm soát chất lượng sản phẩm, thời gian vận chuyển hay dịch vụ chăm sóc, hậu mãi.

Rõ ràng, với những kiến thức chuyên môn vốn chỉ được gói gọn trong các việc kiểm soát các hoạt động trong tổ chức, nhiệm vụ mới mẻ này sẽ là một thách thức lớn với những giám đốc vận hành. Vậy nên, họ sẽ cần phải cộng tác chặt chẽ, liên chức năng nhiều hơn với các cấp lãnh đạo và phòng ban chuyên sâu, qua đó mới có thể đưa ra những quyết định làm việc chính xác.

Với những mô hình làm việc cổ điển, phân tầng nhiều cấp bậc, hoạt động cộng tác sẽ trở nên khó khăn và thiếu hiệu quả hơn rất nhiều. Việc cải tiến, và làm việc theo những cấu trúc cấp tiến, hiện đại hơn gần như là bắt buộc nếu các nhà quản lý muốn tận dụng được sức mạnh của cả tập thể.

Cách thức quản trị doanh nghiệp không ngừng phát triển và đổi mới. Sự thay đổi này là điều tất yếu bởi các yếu tố công nghệ, nguồn lực lao động cũng đang có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ và khó lường. Nếu doanh nghiệp không có hình thức quản trị đáp ứng nhu cầu của những sự biến đổi này,, sớm hay muộn, họ cũng sẽ lạc lối và dần biến mất khỏi thị trường.

Hi vọng, với 7 xu hướng quản trị trong năm 2020 được tổng hợp và đề cập trong bài viết, bạn sẽ có thêm những thông tin tham khảo và tuyệt vời hơn, là áp dụng một trong số đó để cải thiện chính việc vận hành hoạt động trong tổ chức.

Nguồn: Kiều Anh


Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm Epicor ERP ở châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã hỗ trợ doanh nghiệp nhiều ngành công nghiệp khác nhau lựa chọn giải pháp phù hợp với mình, tự động hoá các hoạt động điều hành. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngành điện đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh

EVN sẽ tiến tới hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống phần mềm dùng chung và tích hợp thành hệ thống Quản lý thông tin; triển khai chương trình chuyển đổi số để cấu trúc lại dữ liệu…

Để tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm nay 2020, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Trần Đình Nhân cho hay, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh hoàn thành các đề án, dự án thành phần của Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Cụ thể, EVN sẽ tiến tới hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống phần mềm dùng chung và tích hợp thành hệ thống Quản lý thông tin; triển khai chương trình chuyển đổi số để cấu trúc lại dữ liệu; hoàn thành xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Ngoài ra, EVN cũng tiếp tục triển khai áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quá trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, như: nghiên cứu xây dựng trạm biến áp số, chuyển đổi sang trạm biến áp số; ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera giám sát vào quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành đường dây truyền tải.

Để đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển công nghệ có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn, giá thành hợp lý, Ban lãnh đạo EVN cho hay, sẽ khuyến khích cá nhân, tập thể đề xuất sáng kiến, giải pháp kỹ thuật phục hồi thiết bị và đẩy mạnh các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế để tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến.

Thời gian qua, thực hiện tốt nghị Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN” với mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số và trở thành Tập đoàn hàng đầu trong khu vực.
Thông tin từ EVN cho hay, trong năm 2019, Tập đoàn đã thông qua 13 trên tổng số 40 đề án/dự án thành phần, một số đề án đã được triển khai ứng dụng và phát huy hiệu quả như: Số hóa công tác Quản lý kỹ thuật lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Trung; phát triển lưới điện thông minh của Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh đối với cấu phần tự động hóa lưới điện.

Việc ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành cũng được chú trọng và tăng cường nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành và tăng năng suất lao động. Đặc biệt, EVN đã đưa vào vận hành 57 trung tâm điều khiển và thực hiện điều khiển xa cho 625 trạm biến áp 220-110kV không người trực (chiếm 75,6% tổng số trạm biến áp).

Trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, EVN đã tiếp tục nâng cấp các hệ thống phần mềm dùng chung và triển khai thống nhất trong toàn Tập đoàn. Tỷ lệ phát hành văn bản điện tử, ký số trên môi trường điện tử tại nhiều đơn vị đạt trên 80%, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện. Hiện nay, EVN đang triển khai hệ thống E-cabinet, đã ”số hóa” được trên 90% các quy trình nghiệp vụ. Theo đánh giá sơ bộ quá trình chuyển đổi số của EVN đạt trên 50% và đến 2025 cơ bản hoàn thành…/.

Nguồn: Đức Dũng


Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm Epicor ERP ở châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã hỗ trợ doanh nghiệp nhiều ngành công nghiệp khác nhau lựa chọn giải pháp phù hợp với mình để phát triển sản xuất, kinh doanh. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

vay trực tuyến

OCB “gỡ khó mùa dịch” cho các doanh nghiệp SME

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay tín chấp đến 01 tỷ đồng hoặc vay bổ sung vốn lưu động với tỷ lệ cho vay lên đến 85% giá trị tài sản bảo đảm với điều kiện xét tín dụng “dễ thở” hơn từ OCB.

Fitch vừa hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam do dịch bệnh. Dịch mới bùng phát hơn một tháng và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh, song nhiều doanh nghiệp đã thực sự “ngấm đòn”. Chịu ảnh hưởng nhiều nhất phải kể đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) thuộc lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, logistics, dệt may, bất động sản, du lịch… Việc thiếu hụt từ nguyên liệu đầu vào cho đến thị trường đầu ra khiến các doanh nghiệp này liên tục gặp khó, thậm chí phải thu hẹp quy mô.

Các gói hỗ trợ tài chính được đánh giá là cần thiết ngay thời điểm hiện tại, nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua cú sốc dịch bệnh. Trước tình hình này, nhiều ngân hàng đã lập tức nhập cuộc rà soát lại các hoạt động cho vay. Mới đây nhất, Ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng kịp thời ra mắt gói hỗ trợ lãi suất, với mức lãi suất cho vay chỉ từ 7,5%/năm nhằm đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn có thể đăng ký trực tiếp trên kênh vay vốn trực tuyến “OCB SME E-Lending” với nhiều sản phẩm dịch vụ, gói vay chuyên biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn siêu nhỏ.

OCB SME E-Lending giúp doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính có thể chủ động tiếp cận vốn vay trực tuyến với nhiều ưu đãi lớn. Cụ thể, đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có thời gian thành lập từ 36 tháng, có thể được cấp tín dụng tín chấp với số tiền lên đến 01 tỷ đồng, với chi phí lãi vay thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Đối với Doanh nghiệp mới thành lập trên 6 tháng, có tài sản bảo đảm là bất động sản có thể vay vốn tại OCB với số tiền lên đến 05 tỷ với tỷ lệ cho vay đến 85% giá trị bất động sản, đi kèm quyền lợi miễn phí trả nợ trước hạn. So với các quy định hiện hành chung của khối nhà băng, OCB đã đưa ra các điều kiện cho vay “dễ thở” hơn nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay và góp phần ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, với Gói tài khoản SME Daily Banking miễn phí tất cả dịch vụ mở tài khoản số đẹp – Lộc vượng, dịch vụ thanh toán tại quầy, giao dịch Internet banking ,…

Ưu điểm của kênh vay vốn trực tuyến “OCB SME E-Lending” (msme.ocb.com.vn) là đăng ký vay vốn 24/7 mọi lúc mọi nơi, tốc độ phản hồi nhanh, tiện ích và bảo mật thông tin tối ưu. Doanh nghiệp không cần hao tốn cả thời gian lẫn nhân lực khi cử người đến ngân hàng làm hồ sơ, xác định hạn mức vay… Chỉ cần online, chọn sản phẩm quan tâm, nhập đầy đủ thông tin, OCB SME E-Lending sẽ trả về kết quả đánh giá sơ bộ cho doanh nghiệp ngay tức thời, với cơ hội được cấp vốn thành công lên đến 80%. Trong vòng 4 giờ làm việc, chuyên viên OCB sẽ liên hệ tư vấn và thu thập các hồ sơ cần thiết để đảm bảo giải ngân bơm vốn nhanh nhất.

Covid-19 có thể xem là “phép thử liều cao” cho sức khỏe doanh nghiệp trước các cú sốc bên ngoài. Bằng việc sẵn sàng đáp ứng vốn với các điều kiện cho vay nhanh chóng và “dễ thở”, OCB kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp SME tăng sức đề kháng, không bị “cảm cúm” mỗi khi thị trường “hắt hơi”, vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định sản xuất kinh doanh.

Luôn đặt mục tiêu phát triển các giải pháp công nghệ để đồng hành cùng doanh nghiệp thời đại số, OCB đã liên kết với đối tác các đối tác công nghệ để cung cấp các giải pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại. 500 khách hàng đầu tiên mở mới Gói tài khoản SME Daily qua OCB SME E-Lending sẽ nhận được ngay voucher 06 tháng sử dụng miễn phí Phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP) của đối tác PCB Graphtech (doanh nghiệp cung ứng giải pháp công nghệ hàng đầu tại Singapore, được thành lập năm 1997).

Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm ERP ở châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã hỗ trợ doanh nghiệp nhiều ngành công nghiệp khác nhau lựa chọn giải pháp phù hợp với mình. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

số hoá quản lý

Đại học Việt Đức tiên phong số hóa quản lý

Hệ thống quản lý tích hợp sẽ được Đại học Việt Đức đưa vào hoạt động, giúp cho việc quản lý phát triển Trường đạt tiêu chuẩn trường học thông minh trên thế giới.

Trường đại học Việt Đức (VGU) vừa ký kết hợp đồng hợp tác với liên danh 3 công ty: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT( FPT IS) – Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Serosoft (FPT IS-SEROSOFT-FSI) để triển khai Dự án Hệ thống quản lý tích hợp. Hệ thống dự kiến hoạt động vào tháng 9/2020.

Đây là sự kết hợp của các giải pháp tiên tiến, các phần mềm quốc tế và Việt Nam trong đó FPT IS đóng vai trò chính về tích hợp hệ thống. Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống sẽ giúp trường Đại học Việt Đức quản lý tổng thể các hoạt động trên nền tảng số, bao gồm: quá trình học tập của sinh viên, học viên từ khi ứng tuyển cho tới sau khi tốt nghiệp, hoạt động tài chính – kế toán, hoạt động nhân sự và tài liệu hành chính.

Hệ thống được kỳ vọng giúp Trường không chỉ là môi trường đào tạo tiêu chuẩn đại học quốc tế tại Việt Nam, mà còn giúp cho việc quản lý phát triển Trường theo tiêu chuẩn trường học thông minh trên thế giới.

TS. Hà Thúc Viên, Giám đốc Dự án, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức cho biết, Đại học Việt Đức là trường đại học tiên phong trong đầu tư hệ thống thông tin quản lý tích hợp với quy mô lớn.

“Dự án đóng vai trò quan trọng đối với nhà trường, và là cơ sở để đưa ra những quyết định mang tính chiến lược trong đào tạo và quản lý. Sự kết hợp chặt chẽ trong hợp tác và hỗ trợ giữa các bên sẽ là nền tảng cho sự thành công của dự án”, TS. Hà Thúc Viên nói.

Dự án có giá trị trên 24 tỷ đồng, được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ cho vay, được mua sắm quy định theo Luật Đầu thầu và quy định của WB.

Theo đó, việc tổ chức đấu thầu và chấm thầu được diễn ra dưới các quy định khắt khe của WB và các yêu cầu mang tính đặc thù của quản lý mô hình trường đại học. FPT IS và liên danh đã vượt qua được các quy định chặt chẽ của gói thầu, trở thành đối tác chính cung cấp tư vấn triển khai hệ thống.

Theo ông Trần Trung Thành, Giám đốc chi nhánh Công ty Hệ thống thông tin FPT, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, FPT IS đủ năng lực cung cấp giải pháp tích hợp cho các doanh nghiệp giáo dục lớn hàng đầu Việt Nam.

“Với sự kết hợp cùng FSI – SEROSOFT, chúng tôi cam kết nhanh chóng hoàn thiện dự án với chất lượng cao nhất, sẵn sàng cùng đồng hành với nhà trường giúp các bạn sinh viên có được môi trường học tập hiện đại và sáng tạo”, ông Trần Trung Thành nói.

Nguồn: Báo Đầu Tư


Data V Tech tự hào là đại diện uỷ quyền của Epicor ở châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lựa chọn giải pháp ERP phù hợp với mình. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

phần mềm quản lý xe

Xe khách, xe buýt đều phải khai báo qua phần mềm quản lý

Theo Nghị định 10/2020 vừa được ban hành, bến xe, xe buýt và xe khách tuyến cố định sẽ phải khai báo thông tin qua phần mềm quản lý của Bộ GTVT.

Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải có hiệu lực thi hành từ 1/4/2020 bổ sung nhiều quy định mới trong quản lý vận tải khách tuyến cố định, xe buýt tuyến cố định và bến xe khách.

Cụ thể: Đối với xe tuyến cố định tại Khoản 8 Điều 4 quy định, trước ngày 1/7/2020 các bến xe khách từ loại 1 – loại 4 và trước ngày 1/7/2021 đối với các bến xe khách còn lại phải sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp thông tin (gồm: tên bến xe; tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; họ và tên lái xe; biển kiểm soát xe; tuyến hoạt động; giờ xe xuất bến; số lượng hành khách khi xe xuất bến thực tế) trên lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến về Tổng cục Đường bộ VN.

Từ ngày 1/7/2022, trước khi xe xuất bến doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định thực hiện cung cấp nội dung (gồm: tên bến xe; tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; họ và tên lái xe; biển kiểm soát xe; tuyến hoạt động; giờ xe xuất bến; số lượng hành khách khi xe xuất bến thực tế) trên lệnh vận chuyển qua phần mềm của Bộ GTVT.

             Việc quản lý bến xe, xe khách tuyến cố định, xe buýt sẽ được hiện đại hóa qua phần mềm quản lý                                                                                            – Ảnh minh họa

Ngoài ra, đơn vị kinh doanh bến xe khách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận tải cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định đúng nội dung hợp đồng đã ký kết; kiểm tra việc thực hiện điều kiện đối với xe ô tô, lái xe và xác nhận vào lệnh vận chuyển; chỉ cho xe vận chuyển hành khách xuất bến nếu đủ điều kiện.

Đối với xe buýt, Khoản 4 Điều 5 quy định: Trước ngày 1/7/2022, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải cung cấp thông tin (gồm: tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; họ và tên lái xe; biển kiểm soát xe; tuyến hoạt động; giờ xe xuất bến) trên lệnh vận chuyển của từng chuyến xe thông qua phần mềm của Bộ GTVT.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, hiện nay, cơ quan quản lý Nhà nước không có thông tin đầy đủ về hoạt động của bến xe mà phải đợi các bến báo cáo nên mất rất nhiều thời gian. Cùng đó, thống kê bằng phương pháp thủ công có nhiều sai sót dẫn tới cơ quan quản lý không có con số thống kê chính xác.

Để khắc phục tình trạng này, Tổng cục Đường bộ VN đã xây dựng xong phần mềm theo hình thức xã hội hóa và áp dụng thí điểm tại một số bến xe như: Bến xe trung tâm Đà Nẵng; Bến xe Thượng Lý, Niệm Nghĩa, Lạc Long (Hải Phòng); Bến xe Yên Nghĩa, Nước Ngầm (Hà Nội); Bến xe Trung tâm TP Cần Thơ; Bến xe Trung tâm Đắk Lắk trước khi chính thức đưa vào sử dụng đại trà.

Theo đó, thông tin hoạt động tại bến xe khách sẽ được cập nhật liên tục giữa các bến xe với cơ quan quản lý Nhà nước. Phần mềm sẽ tự động tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu, thống kê báo cáo dữ liệu về hoạt động của từng bến cũng như toàn bộ các bến xe khách trong toàn quốc. Các sở GTVT sẽ cập nhật vào hệ thống của Tổng cục đầy đủ dữ liệu về cơ sở hạ tầng bến xe trên địa bàn và giám sát quá trình hoạt động của bến.

“Các đơn vị sẽ phải cập nhật về máy chủ của Tổng cục Đường bộ VN lịch xe xuất bến của toàn bộ các tuyến; danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên từng tuyến tại bến; biển số xe của từng loại phương tiện; giá vé và mức chất lượng dịch vụ đã đăng ký. Thông tin của toàn bộ các chuyến xe ra vào bến như: biển kiểm soát, lái phụ xe, tuyến đường chạy, số lượng hành khách xuất bến và các trường hợp vi phạm cũng như hình thức xử lý tại bến cũng được cập nhật liên tục”, Tổng cục Đường bộ cho hay.

Nguồn: Trần Duy


Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp ở châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp dịch vụ. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.

techfest Việt Nam

Techfest – hội tụ nguồn lực cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Nhằm xây dựng nền tảng liên kết các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam từ trung ương tới địa phương, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest)”, được triển khai thường niên từ năm 2015. Đến nay, sự kiện đã thu hút trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia.

 

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Với mục đích “Tôn vinh những sáng tạo tương lai và cộng đồng sáng tạo”, khởi động xây dựng hệ sinh thái, Techfest lần đầu tiên được tổ chức năm 2015 và đã thu hút hơn 1.000 lượt khách tham dự cùng khoảng 50 nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm và các cơ sở ươm tạo trong nước, quốc tế và trên 50 doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bước sang năm thứ 2, TechFest 2016 chính thức mang tên “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”, thắp sáng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Techfest 2016 với sự tham gia của hơn 100 nhóm/công ty khởi nghiệp, gần 170 quỹ đầu tư/nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng trên 3.000 lượt người. Đồng thời, đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Chính phủ phê duyệt – gọi tắt là Đề án 844, với sự định hướng và đồng hành của Chính phủ về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ra mắt. Sự kiện có sự tham dự của các đại diện khởi nghiệp từ các quốc gia trên thế giới với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất. Tiếp sau đó, năm 2017 với chủ đề “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Techfest có điểm nhấn mới là 7 lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên biệt như nông nghiệp và ẩm thực, y tế, giáo dục, du lịch, công nghệ tài chính, công nghệ tiềm năng và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo thống kê, số lượng Startup Việt Nam tính đến 2015 chỉ có khoảng 1.800 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đang hoạt động, nhưng hiện tại đã có hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động, tăng gấp 2,5 lần. Theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam đang cải thiện vị trí, từ 42 trên 129 quốc gia/nền kinh tế được xếp hạng, đứng thứ ba trong ASEAN và xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp. Điều này hứa hẹn hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của cả cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo Đề án 844, mục tiêu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ và phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó 600 dự án phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện, nhiều startup đã đạt được những thành công nhất định như: Finhay – Startup Top 10 Techfest Vietnam 2017, nền tảng giúp người dùng tiết kiệm thông minh đồng thời tối ưu khoản tiền nhàn rỗi bằng cách tự động đưa tiền đến các quỹ tài chính uy tín tại Việt Nam; GoStream – công cụ live stream giúp hỗ trợ cho kinh doanh online gọi vốn thành công từ Zone Startups Việt Nam; Medlink – nền tảng kết nối trực tiếp giữa các hãng dược và nhà thuốc đã giành chiến thắng chung kết quốc tế cuộc thi Khởi nghiệp toàn cầu Thử thách Việt – Việt Challenges 2019 đã diễn ra tại Học viện Công nghiệp Massachusetts MIT Mỹ… Đặc biệt là dự án của Công ty Cổ phần Abivin cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải của Việt Nam, quán quân Techfest 2018 đã trở thành quán quân Startup World Cup 2019 với giải thưởng 1 triệu USD từ quỹ đầu tư.

 

Hội tụ và lan tỏa sức sáng tạo của người Việt

Tiếp nối những thành công với các cơ hội giao lưu và hợp tác thông qua việc kết nối đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế với các doanh nghiệp khởi nghiệp từ các Techfest. Các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành địa phương đã được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho các startup kết nối, mở rộng quy mô và kêu gọi vốn từ các nguồn đầu tư. Hành lang pháp lý cũng đang dần được hình thành và hoàn thiện.

Để thực hiện hoá các mục tiêu của đề án 844 đã đề ra, Techfest năm 2019 với định hướng chủ đạo là “Nguồn lực hội tụ”. Nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong học sinh sinh viên, Bộ Khoa học – Công nghệ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2019 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, bản lĩnh đương đầu thách thức của học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” quy mô trên toàn quốc với hơn 200 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông trung học tham gia, tiếp cận được trên 200.000 học sinh, sinh viên.

“Hành trình thanh niên đổi mới sáng tạo 2019” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (SYS Vietnam) tổ chức mang tên “Why Vietnam” cũng đã bắt đầu từ ngày 9.10 với chủ đề du lịch. Chuyến xe “Why Vietnam” đã đưa các startup, mentor, các nhà đầu tư, chuyên gia đi qua 9 tỉnh trên cả nước. Tại mỗi địa phương, họ có những cơ hội được kết nối, chia sẻ, trải nghiệm môi trường khai thác du lịch của từng địa phương, để đưa ra những ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch. Từ đó, cổ vũ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Techfest 2019, Bộ Khoa học – Công nghệ đã phối hợp với các địa phương tổ chức các sự kiện Techfest 2019 tại 4 vùng kinh tế trọng điểm: Vùng Đông Nam Bộ (tại Bà Rịa – Vũng Tàu); Vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc (tại Hà Nội); Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tại Cần Thơ); Vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (tại Lâm Đồng). Đây là dịp để quảng bá các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các startup địa phương; tôn vinh các tổ chức, cá nhân thành công trong khởi nghiệp, thúc đẩy liên kết các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vùng.

Đặc biệt, 2019 là năm đầu tiên Techfest quốc tế được diễn ra ở 3 nước là Mỹ, Hàn Quốc và Singapore. Tại đây, các startup không chỉ được trình bày về mô hình kinh doanh của mình để kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư uy tín trên thế giới mà đây còn là cơ hội được tham gia những buổi làm việc, cọ sát với hàng trăm trí thức, chuyên gia, startup quốc tế. Sự kiện này đã bước đầu tạo những nền móng kết nối mạng lưới toàn cầu cho khởi nghiệp Việt và đã thu hút khoảng 6.000 lượt người tham dự, với 250 doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng, gần 200 nhà đầu tư trong nước và quốc tế, khoảng 150 doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp với trên 300 lượt kết nối đầu tư.

Techfest Vietnam 2019 được đặt mục tiêu trở thành nền tảng liên kết, phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới; cập nhật tình hình và tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cập nhật xu hướng công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo mới nhất; tạo cơ hội kết nối đầu tư các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Từ đó, góp phần đưa khởi nghiệp sáng tạo thành động lực để phát triển kinh tế xã hội, đưa Techfest Việt Nam là nơi hội tụ và lan tỏa sức sáng tạo đột phá của người Việt.

Nguồn: Đặng Tiến


Hoà cùng xu thế chuyển đổi số, Data V Tech tự hào là công ty đi đầu trong việc tư vấn triển khai phần mềm ERP cho các doanh nghiệp ở châu Á Thái Bình Dương. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quí doanh nghiệp sớm nhất.