Monthly Archives - October 2021

Data V Tech - Epicor ECM - Việt Nam

Epicor ECM (DocStar) – Huy chương vàng SoftwareReviews năm 2021

Theo SoftwareReviews, Epicor ECM (tên trước đây: DocStar) đã giành Huy chương vàng trong báo cáo Enterprise Content Management – Enterprise Data Quadrant Awards* năm 2021 bên cạnh Box ECM và FileBound. 

Epicor ECM** (tên trước đây: DocStar) là một giải pháp chiến lược, có thể mở rộng, cho phép quản lý nội dung doanh nghiệp một cách an toàn –  từ việc thu thập đến tiêu hủy thông tin. Hiện tại có 3.900 nhân viên và 20.000 khách hàng đang sử dụng phần mềm này.

Data V Tech - Epicor ECM DocStar VietnamTrong số 14 giải pháp được đánh giá trong báo cáo của SoftwareReviews, Epicor ECM (tên trước đây: DocStar) đứng đầu hạng mục “Dự định Tiếp tục Sử dụng”. Cụ thể, 100% người dùng cuối cùng tham gia khảo sát cho biết, họ có kế hoạch gia hạn đăng ký sử dụng công cụ này. Với 87% người dùng hài lòng hoặc rất hài lòng với phần mềm, Epicor ECM (tên trước đây: DocStar) đứng thứ hai trong hạng mục “Hài lòng vì Chi phí và Giá trị Tương xứng”. Ngoài ra, 74% người tham gia khảo sát cho biết, họ sẵn sàng quảng bá cho Epicor ECM (tên trước đây: DocStar). Chỉ số này đưa Epicor ECM (tên trước đây: DocStar) trở thành một trong ba giải pháp được đề xuất nhiều nhất năm 2021.

Đáng chú ý là, SoftwareReviews còn khảo sát ấn tượng cảm xúc của công cụ này. Cụ thể, trang khảo sát cho rằng, các quyết định mua phần mềm thông qua kênh B2B dựa trên dữ liệu, thực tế, và cả bản năng cũng như nhiều yếu tố cảm xúc. Ấn tượng cảm xúc của đơn vị bán lẻ có thể ảnh hưởng đến việc khách hàng đưa ra lựa chọn cuối cùng. Kết quả là, tất cả người dùng Epicor ECM (tên trước đây: DocStar) trong khảo sát đều khẳng định, phần mềm này đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự thành công của họ. Bên cạnh đó, họ cũng chia sẻ là có cảm xúc tích cực đối với giải pháp này. Liên quan đến “Chiến lược  Sự Đổi mới” của Epicor ECM (tên trước đây: DocStar), tất cả người dùng tin rằng công cụ này hỗ trợ cách tân, liên tục cải tiến  nâng cấp sản phẩm.

Tại Việt Nam, Epicor ECM (tên trước đây: DocStar) đã trở thành một trong những giải pháp bổ sung phổ biến nhất được tích hợp vào hệ thống Epicor ERP. Hầu hết khách hàng của Data V Tech đều đưa ra lựa chọn tích hợp hai công cụ này khi quyết định số hóa hoạt động kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về Epicor ECM (tên trước đây: DocStar) và việc tích hợp phần mềm này với Epicor ERP.

 

*Tạm dịch: Chương trình đánh giá các hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp của SoftwareReviews.

**ECM là viết tắt của Enterprise Content Management – Hệ thống Quản lý Nội dung Doanh nghiệp.


Data V Tech – Đối tác Chiến lược của Epicor, Intel, và Advantech tại Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

5. Chủ đề (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)