Monthly Archives - November 2020

Phần mềm Epicor Advanced MES (Mattec) 8.3

Tóm Tắt Bản Phát Hành Epicor Advanced MES (MATTEC) 8.3

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng phần mềm Epicor Advanced MES (Mattec) đã được cải tiến lên phiên bản 8.3 và dễ sử dụng hơn bao giờ hết. Bản tóm tắt này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về các tính năng mới ở cấp độ cao có sẵn trong phiên bản này.

Các cải tiến của Advanced MES (Mattec)

Có nhiều tính năng và cải tiến của sản phẩm mới trong bản phát hành Epicor Adanced MES (Mattec) 8.3. Bao gồm:

 • New Epicor ERP10 /Tích hợp dữ liệu sản xuất MES nâng cao với Epicor ERP 2.500
 • Các cải tiến
  • Lập lịch theo thời gian thực
  • Thiết bị giao tiếp giữa người điều hành và máy móc thiết bị (HMI)
  • Các cải tiến hiển thị theo thời gian thực (RTD)
  • Hiển thị Xưởng sản xuất
  • Cấu hình hệ thống
 • Các phương pháp lưu trữ dữ liệu mới cho máy móc và thiết bị sản xuất
 • Tích hợp máy cho Đơn vị giao diện thế hệ máy tiếp theo (MIU) cho màn hình không chạm và màn hình cảm ứng mới MIU
 • Bản dịch và cập nhập ngôn ngữ mới

Hệ thống Mattec MES 8.3

New Epicor ERP10 /Tích hợp dữ liệu sản xuất MES nâng cao với  Epicor ERP 10.2.500

Tích hợp dữ liệu sản xuất đã được giới thiệu trong ERP 10 và tận dụng các khung tích hợp hiện có trong ERP10 và phần mềm Epicor Advanced MES (Mattec). ERP là hệ thống ghi lại hầu hết dữ liệu trong quá trình tích hợp đó. Dữ liệu được trao đổi qua tệp csv.

Công việc sản xuất và Dữ liệu liên quan đến những gì sẽ được sản xuất được chuyển đến MES nâng cao từ ERP. Dữ liệu về những gì đã được sản xuất được chuyển trở lại ERP từ MES nâng cao.

Việc tích hợp mới đã được phát triển để cung cấp sự tích hợp hiện đại và linh hoạt hơn, mà có thể được thực hiện để thích ứng với sản xuất cụ thể của khách hàng. Việc tích hợp sử dụng các giao thức dữ liệu mở và các  RESTful API. ERP vẫn là hệ thống ghi lại hầu hết các dữ liệu. Sự tích hợp này là một nền tảng hiện đại, có thể được tiếp tục phát triển và gia tăng giá trị thông qua hoạt động liền mạch giữa ERP và MES Nâng cao.

Các cải tiến của việc lập lịch theo thời gian thực

 • Hiển thị các ca được chỉ định cho từng máy
 • Xóa các việc đang chạy khỏi danh sách công việc đã lên lịch và chưa lên lịch
 • Thực hiện thay đổi công việc trên máy lịch một cách tự động
 • Đưa ra thời hạn công việc PM trong lịch trình công việc
 • Hộp thoại mới để hiển thị ca được chỉ định cho các máy

Các cải tiến HMI

 • Nâng cao danh sách ô HMI— Thứ tự sắp xếp theo số
 • Bản dịch ngôn ngữ Slovak
 • Cập nhật bản dịch tiếng Pháp HMI và sản phẩm cốt lõi

Các cải tiến hiển thị theo thời gian thực (RTD)

 • Ngoài Mô tả thời gian ngừng hoạt động, hiện tại có sẵn Mã thời gian ngừng hoạt động
 • Bộ lọc bổ sung trên RTD and Web RTD cho các mẫu SQC

Các cải tiến hiển thị Xưởng sản xuất (PFD)

 • Cấu hình số thập phân để hiển thị dữ liệu trong PFD Writer

Các cải tiến CF-MIU

 • Bổ sung CC100 Plc cho các PLCs được hỗ trợ
 • Cải tiến cài đặt thẻ đầu vào kỹ thuật số

Các cải tiến lưu trữ dữ liệu

 • Dữ liệu về mức tiêu thụ nguyên liệu được các phần mềm 3D Maguire ghi lại
 • Lưu trữ dữ liệu sản xuất hàng giờ ngoài công việc và ca làm

Các cải tiến cấu hình hệ thống

 • Nâng cao cấu hình hệ thống cho cấu hình CFMIU MIU để hiển thị các máy được chỉ định
 • Thêm phần chỉnh sửa Xưởng/Công ty vào cấu hình hệ thống để hỗ trợ tích hợp dữ liệu ERP/Mattec MES
 • Thêm thiết bị hỗ trợ máy NG Long Cycle vào danh sách tham khảo chéo MIU

Các thay đổi hỗ trợ nền tảng

 • Bỏ hỗ trợ các phiên bản SQL Server từ SQL Server 2012 về trước
 • Giảm hỗ trợ của Windows Server OS 2008 và 2008 R2.

Cả Epicor ERP và Hệ thống Mattec MES 8.3 đều đang hoặc đã hết hỗ trợ từ Microsoft.


Liên hệ với chúng tôi

1. Họ và tên (bắt buộc)

2. Địa chỉ email (bắt buộc)

3. Số điện thoại (bắt buộc)

4. Anh/chị biết về Data V Tech từ (bắt buộc)

5. Chủ đề (bắt buộc)

6. Nội dung (bắt buộc)

Để biết thêm chi tiết về phần mềm Epicor Advanced MES 8.3, hãy liên hệ với chúng tôi. Data V Tech là đại diện được ủy quyền và đối tác giàu kinh nghiệm nhất của Epicor tại Việt Nam. Ngoài các lợi ích sẵn có của Epicor ERP, Data V Tech phát triển và liên kết nhiều tiện ích bổ sung khác trên thiết bị di động, phục vụ doanh nghiệp trong mọi điều kiện sản xuất.

Bên cạnh các lựa chọn hosting truyền thống, Epicor ERP có thể được cài đặt trên đám mây hay on-premise. Hơn nữa, hệ thống này có thể tùy chỉnh theo từng ngành công nghiệp với sự hỗ trợ và chuyên môn cao của các chuyên gia tư vấn địa phương.