Webinar Epicor ERP for Manufacturers

Webinar Epicor ERP for Manufacturers will give you an overview of various manufacturing execution systems (MES) available in Vietnam. Particularly, our speaker, Mr. Vince Ngo, will present Epicor ERP 10 MESEpicor Advanced MES (Mattec) and explain their roles in business as well as how they complement the other. After the event, you will be able to choose the optimal solution for your own enterprise in this Industry 4.0.

Register to discuss your concerns and questions.

Time: 8pm-8pm45, Saturday 31/10/2020 (GMT +7).

Speaker: Mr. Vince Ngo, Business Solution Director of Data V Tech Solutions Company Ltd. and Epicor ERP consultant with over 15 years of experience in the field.

Language: Vietnamese.

All concerns and questions are warmly welcome. We hope to see you soon!

Register (in Vietnamese)
Họ và Tên (bắt buộc)
Số điện thoại (bắt buộc)
Địa chỉ e-mail (bắt buộc)

Công ty (bắt buộc)
Vị trí trong công ty
Đăng ký tham dự chương trình (bắt buộc)
Mối quan tâm/Câu hỏi cho diễn giả*

* Do thời lượng chương trình, chúng tôi sẽ ưu tiên giải đáp các thắc mắc được gửi đến theo trình tự thời gian. Nếu sau khi đăng ký, anh/chị muốn gửi câu hỏi cho chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] Trân trọng cám ơn!

Anh/chị biết tới chương trình này qua kênh nào? (bắt buộc)